Literatura

Vesna Leskošek, Mojca Urek, Darja Zaviršek, Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih odnosih. Končno poročilo, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, 2010.
Darja Zaviršek (ur.), Spolno nasilje. Feministične raziskave za socialno delo, Visoka šola za socialno delo, Ljubljana, 1996.
Tanja Rener, Mateja Sedmak, Alenka Švab, Mojca Urek, Družine in družinsko življenje v Sloveniji, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper, 2006.
Zalka Drglin (ur.), Rojstna mašinerija: sodobne obporodne vednosti in prakse na Slovenskem, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2007.
Zalka Drglin; Barbara Mihevc Ponikvar; Eva Stergar; Tanja Urdih Lazar, Na poti v materinstvo: vodnik po pravicah nosečnic, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ljubljana, 2009.
Ina May Gaskin, Modrost rojevanja: porodni vodnik vodilne svetovne babice, Sanje, Ljubljana, 2010.
Marija Jasna Kogoj, Uršulinke na Slovenskem: ob 200-letnici prihoda uršulink v Škofjo Loko, Uršulinski provincialat, Ljubljana, 1982.
Marija Jasna Kogoj, Uršulinke in njihovo vzgojno poslanstvo: uršulinski samostan v Ljubljani na prehodu iz avtonomije v Rimsko unijo, s posebnim poudarkom na šolstvu v letih 1868 in 1918, Družina, Ljubljana, 2006.
Predstavitev knjige Družina
Marija Jasna Kogoj, Skriti ogenj: življenje uršulinke m. Angele Naše Gospe presvetega Srca, Slovenska provinca uršulink RU, Ljubljana, 2010.