Reprodukcija

Zalka Drglin (ur.), Rojstna mašinerija: sodobne obporodne vednosti in prakse na Slovenskem, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2007.
Zalka Drglin; Barbara Mihevc Ponikvar; Eva Stergar; Tanja Urdih Lazar, Na poti v materinstvo: vodnik po pravicah nosečnic, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ljubljana, 2009.
Ina May Gaskin, Modrost rojevanja: porodni vodnik vodilne svetovne babice, Sanje, Ljubljana, 2010.