To JE naravno

Uporaba galerije:

Klik na ikono z očali v spodnjem desnem kotu okenca z galerijo razširi galerijo na celoten zaslon, z naglavnim setom pa lahko vstopite v VR način. Celostranski način ogleda zapustite s pritiskom na tipko Esc. Po galeriji se premikate s kurzorji in tipkami W, A, S, D oz. pot usmerjate z miško. Prelet miške oz. usmeritev orientacijskega kroga na kocko z napisom i (info) vam razkrije besedilo o obnašanju predstavljene vrste živali. Pod fotografijami so zapisi o avtorstvu in izvoru ter mestoma dodatno pojasnilo


Med mnogimi diskriminatornimi izjavami izključevalnega diskurza proti LGBTIQA* posameznicam_kom, skupnostim in drugim, ki štrlijo iz okvirov heteronormativnih predstav o identiteti, spolih, spolnih vlogah ali usmerjenosti, je ena že prav temeljna stalnica: »To ni naravno.« Samo za trenutek spreglejmo, da kazalni zaimek s prstom skoraj nikoli ne kaže na nič dobrega. Za nekaj minut pozabimo tudi to, da je danes razmišljati o naravnosti, še posebno v zvezi z ljudmi, naivno, in vzemimo, da pojem naravno v žaljivki predstavlja nečloveški živalski svet. Ta je precej bolj raznolik, kot nas skušajo prepričati prevladujoče domneve in heteronormativne reprezentacije, ki zaradi pristranskosti svojih avtorjev_ic zagovarjajo vsevključujočo normalizacijo heteroseksualnosti, ki ni zgolj zgrešena, ampak tudi zavajajoča. Tudi heteronormativne in seksistične teorije o spolnih vlogah človeških živali, ki naj bi temeljile na univerzalnih bioloških principih, prisotnih v celotnem živalskem kraljestvu, izpodbija obnašanje mnogih vrst nečloveških živali. Kvirovskost je v resnici povsem običajen del živalskega vedenja in biologi_nje so dokumentirale_i več kot 1500 vrst, ki kažejo kvirovske vzorce vedenja ali identitete, pravi Corinne Ryan Teed v svojem magistrskem delu Queering the Species Divide (Pokvirjanje prepada med vrstami).[1]

Zoologinja dr. Abby Hafer navaja številne primere biseksualnih odnosov med živalmi in dodaja, da je namen nasprotnospolnih odnosov predvsem oz. zgolj spolno razmnoževanje.[2] Med samicami japonskih makakov je biseksualnost tako pogost pojav, da s samci celo tekmujejo za naklonjenost samic. V nekaterih populacijah pa imajo samice za spolne partnerke celo raje izključno samice.[3] Nekatere vrste galebov in albatrosov[4] redno prakticirajo lezbične odnose in skupaj skrbijo za mladiče. Govnačke pogosto gnezdijo kar v troje. Nekateri njihovi spolno mešani trii se oblikujejo samo za namene seksualnih užitkov.[5] Pri evrazijskih kanjah so že opazile_i kooperativno razmnoževanje, točneje kooperativno poliandrijo, najpogosteje z eno samico in dvema samcema.[6] Vsi osebki skrbijo za zarod, čeprav ni nujno, da se oba samca parita s samico. Galapaške kanje (Buteo galapagoensis) pa so še bolj zanimive, saj se parijo z več samci, zabeležen je bil celo primer parjenja z osmimi.[7] Poliandrične zveze so uspešnejše kot monogamne.[8] Med pticami obstajajo vrste, ki lahko z obarvanostjo, velikostjo in oglašanjem uprizarjajo drug spol ali pa simultano prevzemajo vloge obeh oz. vseh spolov – bodisi le v mladosti ali čez vse življenje. Med slednjimi so najbolj spolno variabilni togotniki, ki imajo kar štiri družbene spole. Med njimi so najbolj spolno variabilni togotniki, ki imajo kar štiri družbene spole.[9] Tudi kar se strukture spolnih kromosomov tiče, so ptice zanimive. Nasprotno kot pri ljudeh imajo ptičji samci po dva enaka kromosoma, samice pa različna.[10] V tem sistemu določi spol potomcev jajčece, ne pa semenčice.

Samci morskih konjičkov in sorodnih morskih šil skrbijo za bodoči zarod tako, da ga donosijo. Pri priljubljenih akvarijskih ribah vrste modri rogatec prav tako samci agresivno skrbijo za zarod. Izjema ni niti žaba porodničar, ki na koncu trupa in bazah zadnjih nog prenaša oplojena jajčeca, pogosto različnih samic, dokler niso zrela, da se vrnejo v vodo in se iz njih izleže potomstvo. Porodničarja je čudovito upodobila umetnica Alenka Spacal v avtorski slikanici za otroke (in odrasle) Kako ti je ime?, v kateri prevprašuje spolne vloge, vlogo spola pri dodeljevanju imen in pod vprašaj postavlja vseprisotno potiskanje v okvire binarnega družbenospolnega sistema. Osrednji lik njene zgodbe je tako kot večina kopenskih polžev dvospolnik. Simpatični polžek ima težave z izbiro svojega imena, saj so imena načeloma izredno spolno zaznamovana. Dvospolni polži imajo delujoče ženske in moške spolne organe in se lahko samooplodijo. Nekateri polži se lahko razmnožujejo tudi nespolno, z izleganjem neoplojenih jajčec. Vsak_a navdušen_a akvarist_ka lahko zaradi omenjenih procesov opazi, da en polž v akvariju ne pomeni nujno tudi, da bo ostal osamljen.[11] Tudi mnogi sedlaši, tako kot deževnik v njeni pravljici, so dvospolniki, a za razplod potrebujejo še partnerja_ko. Komodoške varanke lahko glede na pogoje počnejo oboje.[12] Same bi lahko teoretično tudi ustvarile svojo kolonijo, saj so njihovi nespolno razmnoženi potomci vselej samci.[13] Toliko o »brezmadežnem« spočetju Jezusa, ki ga je bila Marija sposobna šele od leta 325, ko je to določil prvi ekumenski koncil v Nikeji, pa čeprav naj bi se Jezus rodil že okoli leta 0. Marija pa je bila lahko »brezmadežno« spočeta šele od leta 1854,[14] torej še veliko več časa po svojem rojstvu. Za zdaj ni dokazov, da se lahko ljudje razmnožujemo tudi nespolno, a mnoge živali se lahko, in to brez prisotnosti čudežev. Iz družine bolj priljubljenih živorodnih akvarijskih ribic, molijev, prihaja vrsta, ki se razmnožuje nespolno in jo tvorijo samo samice. To je vrsta amazonski moli, ki ne živi v Amazonki, ampak je ime dobila po mitoloških bojevnicah Amazonkah. Za oplojevanje jajčeca sicer potrebujejo samčev oploditveni material, a tega priskrbi samec druge, podobne vrste molijev.[15] Ves samčev DNK se v procesu uniči in pri zarodu ni sledu njegovega genetskega materiala. Kljub temu se vrsta uspešno razmnožuje in nima težav s sokrvnostjo, kar čudi znanstvenike, saj kopičenje škodljivih genskih mutacij pri nespolnem razmnoževanju dolgoročno oslabi vrsto.

Zavajanja in heteronormativne apropriacije o trdnosti in binarnosti spolov se v naši družbi vsiljujejo že otrokom. Disneyev otroški animirani film Finding Nemo (slov. Reševanje malega Nema) bi bil zanimivejši, če bi vseboval resnične zgodbe iz življenja priljubljenih oranžnih klovnskih rib. Te se rodijo kot nediferencirani hermafroditi, nato sprva postanejo samci, pozneje pa še samice. Znane so tudi ribe z obratnim ciklom, ki so v prvi razvojni fazi samice, nato samci. Klovnske ribe živijo v skupnosti z dominantno samico, največjo ribo, ki ji po velikosti sledijo samec za razplod in drugi, manjši, spolno nedozoreli samci. Če samica pogine, naslednji po velikosti, torej samec za razplod, spremeni spol. Za veliko ribjih vrst je spreminjanje spola nekaj precej običajnega. Nekatere vrste, na primer sončni ostriž ali nekatere vrste iz rodu žabovk, pa imajo celo več spolov. Seveda pa so znanstvenice_ki naletele_li tudi na osebke različnih nehermafroditskih vrst, ki so se rodile_i interspolne_i.[16] Obstaja tudi nekaj vrst živali, ki so lahko bilateralni ginandromorfi;[17] na eni polovici telesa so ženskega in na drugi moškega spola.

Vse to in še marsikaj drugega nam je bilo med šolskim izobraževanjem zamolčano. Morda so nam pri pouku biologije razložile_i, da so samice pegastih hijen večje, močnejše in agresivnejše od samcev ter da pri njih vlada matriarhat. A žal so gotovo preskočile_li zanimivost, da imajo vse pegaste hijene penis in da v prisotnosti samice ne glede na svoj spol dobijo erekcijo.[18] Znanstvenice_ki sicer pojasnjujejo, da je pri samcih erekcija funkcija vzburjenja, pri samicah pa prepoznavanja podobnosti in varnosti. A dokler nam hijene tega ne povedo, ne moremo ničesar trditi z gotovostjo. Penis samic je v resnici podaljšan klitoris, biologi_nje pa ga označujejo ali z izrazom psevdopenis, kar kaže, kako falogo- in androcentrična je naša družba tudi, ko gre za znanost. Prav ta naj bi, vsaj pregovorno, temeljila zgolj na trdnih dokazih, in ne na predsodkih. Resnica je, da so predsodki vseprisotni del družbene resničnosti in da, kot piše Donna Haraway v Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science, družbeno pogosto vpliva na interpretacije in izsledke znanosti, ki v svoj narativ z občutkom legitimnosti umešča mite. Podaljšani klitoris hijen je od začetka svojega poimenovanja pa do danes le ponaredek, imitacija penisa, skratka nekaj, kar ne nosi lastnega statusa pomembnosti.

Tudi levi, rivalska vrsta pegastih hijen, so zanimivi, še toliko bolj od leta 2016. V Bocvani so v tistem letu namreč opazile_i več levinj z grivo, ki so se obnašale kot samci, ena izmed njih je tudi naskakovala druge samice. Raziskovalke_ci menijo, da se jim je zaradi genetskih posebnosti povečala količina testosterona.[19] Levinje so drugače primarne preskrbovalke svoje levje družine, lovijo in ulovijo več plena kot samci. Samice večine živalskih vrst so prav tako aktivne lovke; ideja, da morajo ženske ostati doma, skrbeti za otroke, kuhati in čistiti, tako ne more biti biološko pogojena in je povsem brezpredmetna. Nenapisano pravilo o človeških standardih lepote, ki se vsiljuje predvsem ženskam, pa pod vprašaj postavlja večina ptičjih vrst. Tu so samci tisti, ki razkazujejo svoje bolj pisano obarvano perje, da bi zapeljali samice.

Načeloma imajo samice nečloveških živalskih vrst tudi močan spolni nagon. Opice vrste rezus so še posebno seksualno agresivne do samcev in jih celo silijo v spolne odnose.[20] Antilope med seboj nasilno tekmujejo za samce. Zgolj navidezno pobožne bogomolke, črne vdove in še katere druge samice iz vrst nevretenčarjev samce po kopulaciji kar pojedo, kar lahko poveča možnosti za preživetje zaroda.[21] Toliko o plašnosti in podrejenosti žensk, ki tudi nimata »naravne«, to je biološke osnove. Simpatično je tudi dejstvo, da je približno 8 odstotkov ovnov, ki so »po človeško« simbol silovite heteroseksualne pohotnosti, ekskluzivno homoseksualno usmerjenih. Zavračajo kakršnekoli stike s samicami. To je ena izmed redkih vrst, ki formira partnerstva za celo življenje, torej v tem primeru vseživljenjska homoseksualna partnerstva. Popolna monogamnost je pri živalih sicer zelo redka, pogostejši sta serijska in socialna monogamija, pri slednji se par odloči ostati skupaj, a ima vsak_a ob strani še druge seksualne partnerke_je. Poligamija, torej poliginija in poliandrija, sta v živalskem svetu prevladujoči izbiri paritvenih sistemov. Ugotovljeno je bilo celo, da neznanost očeta zmanjša možnost t. i. infanticidov.[22] Samice nekaterih vrst poliandrijo prakticirajo celo simultano, povedano po domače, z več partnerjev na spolni odnos, na primer biskajski ali ledni kit.[23]

Tradicionalne ideje o identitetah in vlogah, ki naj bi imele biološki temelj v naravi, so pogosto osnova za zatiranje žensk in marginaliziranih skupin. Razvpiti Jordan Peterson, ki med drugim izjavlja, da je ideja o zatiranosti žensk v zgodovini šokantna izjava in da je beli privilegij marksistična laž, obenem poveličuje hierarhijo dominance skozi prizmo »naravnosti« agresivnega in dominantnega vedenja navadnih šimpanzov. Za primerjavo bi lahko vzel primate bonobo, tudi naše najbližje sorodstvo,[24] ki so v nasprotju s šimpanzi manj agresivni, njihova družba pa je bolj egalitarna in matriarhalna, piše Rok Plavčak v The Preacher of Masculine Selfishness za Versopolis.[25] V nasprotju s šimpanzi so bonobi večinoma podrejeni samicam in ne tekmujejo za višji položaj v skupini, poleg tega so igrivi celo življenje in imajo intenzivno seksualno vedenje, ki ne služi zgolj razmnoževanju, pogosto pa vključuje tudi istospolna partnerstva.

Nekaj podobnega je pokazalo raziskovanje dr. Roberta Sapolskega in dr. Lise Share Sapolsky. Preučevani trop pavijanov je doživel izbruh goveje tuberkoloze, ki je pobil vse agresivne dominantne samce, ostale so zgolj samice, podrejeni samci in mladiči. Žalostni dogodek, ki so ga nehote povzročili turisti, je bil povod za dotlej še nikoli opažene socialne in vedenjske spremembe pavijanov, ki sicer agresivno nadlegujejo in napadajo samce in samice na nižjem položaju na hierarhični lestvici. Obsežna sprememba demografije – samic je bilo nenadoma dvakrat več kot samcev – je prinesla sprostitev hierarhije ter vnesla v trop medsebojno naklonjenost, skupinsko čiščenje dlake ter manjšo agresivnost samcev, vključno z novimi prišleki. Pavijani namreč v puberteti emigrirajo v druge trope. Znanstvenica in znanstvenik menita, da bi bila potrebna kompleksna raziskava novega vedenja, a si obenem drznita sumiti, da sprememba v obnašanju izhaja iz prenašanja vedenjskih vzorcev med pavijani in ne temelji zgolj na biologiji. Če to drži, obstaja možnost boljšega jutri tudi za človeštvo, dodajata.[26]

Opisana dejstva so le majhen del zanimivosti iz življenja nečloveških živali. Kljub temu jih je dovolj, da zaslutimo kompleksnost biologije in nam postane jasno, da se »narave« ne da izrabljati za posplošene puhlice, ki spodbujajo k sovraštvu, ne da bi ob tem namenoma spregledale_li celo paleto dejstev. Žal o vedenju nečloveških živali, ki nasprotujejo razširjenemu človeškemu prepričanju o spolih, spolnih vlogah in spolnih usmeritvah, ne slišimo pogosto, saj ne podpirajo človeško specifičnih, kulturno pogojenih tradicij. Ker se naša socializacija začne zgodaj in pride z velikim pritiskom h konformiranju in ker so zato v nas globoko zakoreninjena družbena pričakovanja, meja med biološkim in kulturno pogojenim pa nam je nejasna, se lahko kaj hitro zgodi, da spregledamo ali racionaliziramo tisto očitno, kar nas obdaja, recimo istospolna ali biseksualna vedenja naših domačih ljubljenčkov.

Za nečloveške živali tudi zaradi slabe raziskanosti in manka ustreznih znanstvenih izrazov seveda ne moremo na isti način kot za človeške uporabljati pojmov lezbično, gejevsko, heteroseksualno, homoseksualno, aseksualno, transspolno, spolno nebinarno ali kvirovsko, saj so njihove družbe najverjetneje drugačne od naših. So brez tradicij religij in z njimi povezanih pričakovanj, njihovi spoli, družbeni spoli in spolne usmeritve niso rigidne, spolne (ne)binarnosti pa niso družbeno pogojene oz. vsilje ne. Nimajo medijev, ki bi konstantno reproducirali navodila, kako morajo izgledati, se obnašati, kaj in koga si želeti, koga se bati, in nimajo konservativnih medijev, ki na vsakih nekaj korakov vzklikajo kvaziznanstvene termine, kot je teorija spola, ter grozijo z izmišljeno nevarnostjo izbrisa spolov s strani aktivistk_tov feminizma in transfeminizma. Vse, kar je skozi našo, človeško optiko pri nečloveških živalih kvirovsko, je zanje običajno, sprejemljivo, celo pričakovano. Vse je del življenja, ki brbota v mavričnih raznolikostih.

Besedilo ob razstavi: Ana Grobler, Teo Delić, Eva Mlinarič.
Besedilo ob fotografijah: Ana Grobler, Eva Mlinarič.
Izbor fotografij: Eva Mlinarič, Ana Grobler.
Postavitev virtualne galerije: Dejan Paradiž

Reference

1 Gl. https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5825&context=etd.

2 Gl. https://www.youtube.com/watch?v=s6rDg4mzDwk in https://www.youtube.com/watch?v=ikjTsxKdzN0.

3 Gl. https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/1422538/Lesbian-Japanese-monkeys-challenge-Darwins-assumptions.html in https://link.springer.com/article/10.1023/A:1014079117864.

4 V havajski populaciji vrste albatrosov z otoka Oahu je na primer 31 % ženskih parov, ki skrbijo za svoj zarod. Jajčeca samice ali obeh oplodi samec, ki je po navadi že v drugem predanem paru. Albatrosi so nagnjeni k monogamiji, zato lahko lezbični partnerski odnos traja vse življenje. Gl. https://www.nationalgeographic.com/science/phenomena/2013/11/26/same-sex-mothers-letting-albatrosses-be-albatrosses/.

5 Gl. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03014223.1994.9517469.
6 Gl. https://www.researchgate.net/publication/229428515_A_case_of_polyandrous_trio_of_Eurasian_Buzzards_Buteo_buteo_on_Fuerteventura_Island_Canary_Islands.
7 Gl. https://www.jstor.org/stable/4085850?seq=1#page_scan_tab_contents, https://link.springer.com/article/10.1007/BF00170712, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1474-919X.1986.tb02684.x.
8 Gl. https://academic.oup.com/auk/article/97/3/581/5188569.
9 Pozimi so togotniki vseh spolov podobno obarvani, spomladi pa se samci povsem spremenijo in razvijejo enotno do izrazito prečno progasto črno, rjasto rjavo, oranžno rjavo ali belo svatbeno perje, ki se na vratu podaljša in tvori velik ovratnik. Teritorialni samci s črnimi ovratniki se zbirajo na tradicionalnih območjih, rastiščih ali lekih, kjer se bojujejo za naklonjenost samic, ki jih opazujejo. Voljne samice se priklonijo in s tem pokažejo interes za parjenje. Manjši del samcev, t. i. sateliti z belimi ali lisastimi ovratniki, ne nastopa v bojih. Sateliti raje hodijo po leku in oprezajo za samicami v priklonu. Redkejši od njih so samci z zamenjanim genomskim zaporedjem, ki so zato videti kot samice s testisi. Tudi ti, t. i. faederji, zgolj iščejo samice, ki so pri volji za parjenje. Pri parjenju je tako, da šteje, kdo pride prvi, in včasih se zgodi skupinski seks; teritorialni samci naskakujejo faederje, medtem ko faederji istočasno naskakujejo samice. Gl. https://www.theguardian.com/world/shortcuts/2015/nov/17/ruff-sandpiper-gender-fluid-bird.
10 Spolni kromosomi pri pticah, nekaterih ribah, rakih, nekaterih žuželkah, vključno z metulji in veščami, ter pri nekaterih plazilcih, med njimi komodoških varanih, so označeni z ZZ in ZW. Pri pticah imajo samci dve kopiji kromosoma Z, samice pa dva različna kromosoma, torej ZW.
11 Še bolj zanimivi pa so morski polži vrste Crepidula fornicata, torej vrste latvice, ki spremenijo spol glede na želje partnerja_ke. Če se srečata samca in vzpostavita fizični stik, se bo večji takoj začel spreminjati v samico. Večji zato, ker bo lahko v svojem telesu nosil več oplojenih jajčec. Njihov spol je označen kot zaporedni hermafroditizem. Gl. https://www.techtimes.com/articles/120123/20151229/snails-will-change-sex-what-partner.htm in https://medium.com/how-we-do-sex/meet-the-scientist-working-on-the-crazy-sex-life-of-slipper-limpets-ce7aa2ecc10a.
12 Partenogeneza (dobesedno: deviškorodnost), pri kateri neoplojeno jajčece dozori, je bila odkrita pri 70 vrstah vretenčarjev, med drugim pri kačah v ujetništvu in vseh vrstah varanov ter v manjši meri celo pri nekaterih vrstah ptic, npr. puranih in prepelicah. V večini teh primerov je ta proces edini način razmnoževanja. Pri nekaterih kuščarjih oz. bolje kuščaricah rodu Cnemidophorus so vse posameznice samice, nespolno razmnoževanje v njihovem primeru producira zgolj potomstvo ženskega spola.
13 Gl. https://www.livescience.com/9460-female-komodo-dragon-virgin-births.html.
14 Papež Pij IX. je 8. decembra 1854 razglasil versko dogmo o Marijinem brezmadežnem spočetju z bulo Ineffabilis Deus. Nezmotljiva definicija papeža Pija IX. je nauk razglasila za versko resnico.
15 Raziskave kažejo, da imajo samci teh vrst od parjenja morda celo korist, saj z njim postanejo privlačnejši za samice svoje vrste. Gl. http://www.ensembl.info/2014/04/28/sexual-parasitism-in-the-amazon-molly/.
16 Hermafroditske vrste imajo v celoti razvite ženske in moške spolne organe, lahko serijsko ali sočasno. Do sredine 20. stoletja se je za interspolne osebe napačno uporabljal isti izraz, kar je zavajajoče in stigmatizirajoče. »Interspolna je oseba, ki ima telesno anatomijo in biološke postavke ter spolne karakteristike (eksterne ali interne spolne organe, kromosome, gonade (spolne žleze) …), ki onemogočajo, da se osebi pripiše ženski ali moški biološki spol, kar je sicer eden izmed prvih dogodkov ukalupljenja v binarni spolni sistem, ki jim je novo rojena oseba izpostavljena. Interspolni otroci ali osebe so v večini primerov primorane prestati kirurške posege in hormonsko zdravljenje. Tekom korektivnih kirurških posegov se spolni organi usklajujejo z družbeno normativnimi in sprejemljivimi velikosti za klitorise in penise. ‘Normalizacija’ spolnih organov je mnogokrat zdravstveno nepotrebna, vendar se jo izvaja zaradi uklona družbenim normam ter stigmi, ki jo družba izvaja nad vsemi osebami, ki v celoti ne sovpadajo z normativi binarnega spolnega sistema.« Zavod Transakcija, http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/.
17 Gl. http://www.bbc.com/earth/story/20150916-these-animals-are-male-on-one-side-and-female-on-the-other, http://www.naturalhistorymag.com/features/243168/gynandromorphism.
18 Gl. https://jezebel.com/introducing-the-pseudopenis-or-why-female-hyenas-are-f-1714981846.
19 Gl. https://www.newscientist.com/article/2106866-five-wild-lionesses-grow-a-mane-and-start-acting-like-males.
20 Gl. https://www.washingtonpost.com/national/health-science/lust-monkeys-and-the-science-of-human-desire/2013/08/12/d41af512-f2dc-11e2-ae43-b31dc363c3bf_story.html?noredirect=on&utm_term=.b1a65d2a66e5.
21 Gl. https://www.thoughtco.com/praying-mantis-sex-and-male-cannibalism-1968472.
22 O paritvenih sistemih povzeto po zanimivih podkastih o biološki raznovrstnosti Metamorfoza na Metini listi: https://metinalista.si/category/metamorfoza/.
23 Gl. https://mmi.oregonstate.edu/biblio/observations-female-north-atlantic-right-whale-eubalaena-glacialis-simultaneous-copulation.
24 Gl. https://www.nature.com/articles/nature11128, http://www.sciencemag.org/news/2012/06/bonobos-join-chimps-closest-human-relatives.
25 Gl. http://www.versopolis.com/long-read/645/the-preacher-of-masculine-selfishness.
26 Gl. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC387823/..