Napovednica

 • Čas:
  01. 06. 2020
  od 18:00 do 19:30
  Lokacija:
  Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana

  Ženske, duševno zdravje in procesi okrevanja, dr. Darja Zaviršek

  V zgodovini je veljal rek, da je »normalna ženska, nora ženska« in zgodovino medicine in psihologije so preplavljale podobe histeričark, nimfomank in depresivnih žensk. Moški zdravniki in drugi strokovnjaki so ženske opazovali, interpretirali njihovo obnašanje in jih patologizirali. V drugi polovici 20. stoletja je prišlo do velikega premika v razmišljanju, ki je kontekstualiziral tim. »ženska obnašanja« in stiske. Družbene neenakosti, nasilje, spolne zlorabe, skrite diskriminacije, skrbstveno delo in dvojna obremenjenost, ambivalentna sporočila in zgodovinsko utrjeno nerazumevanje izkušenj žensk, so zamenjali nekdanjo normalizacijo »ženske patologije«. Koncept okrevanja je naredil še korak naprej in iskal odgovore na to, kako lahko ženske izstopijo iz položaja »bolne žrtve«; kako okrepijo samopodobo, kako se postavijo zase, govorijo o sebi in okrevajo po travmah. Tema predavanja bo pregled procesov, ki vodijo od patologizacije k okrevanju, medsebojnem sodelovanju in solidarnosti.

  Dr. Darja Zaviršek, sociologinja in profesorica socialnega dela, avtorica in urednica številnih člankov in knjig s področja hendikepa, duševnega zdravja, spolov, nasilja nad ženskami in spolnih zlorab otrok. Je ustanoviteljica in nosilka Katedre za proučevanje socialne pravičnosti in vključevanja in predsednica Vzhodno Evropske mreže šol za socialno delo. Je izvršna voljena članica Svetovne zveze šol za socialno delo (IASSW), kjer vodi odbor za mednarodne projekte in je od 2010 svetovna poročevalka za področje zdravja, hendikepa in duševnega zdravja. Od 2009 je članica mreže Academic Network of Disability Studies – ANED, v kateri je poročevalka za Slovenijo.

  8. cikel predavanj o pozitivni psihologiji v Cankarjevem domu
  Podrobnosti in vstopnice: https://www.cd-cc.si/kultura/literatura-in-humanistika/zenske-dusevno-zdravje-in-procesi-okrevanja

 • Čas:
  02. 06. 2020
  od 19:30 do 21:00
  Lokacija:
  piknik mizica ob potočku, desno od MGLC

  Feministični seminar: bralni krožek Sestr. ponosnega delfina: Zaključek seminarja in družabno srečanje

  Bralni krožek Sestrovščine ponosnega delfina je namenjen obravnavi sodobnih ali klasičnih feminističnih del, ki si jih udeželenke in udeležence vnaprej določijo za branje. V letošnji sezoni bo bralni krožek namenjen obravnavi dveh klasičnih del - Angela Davis: Women, Race and Class in Toni Morrison: Ljubljena.

  28.01.2020
  Toni Morrison: Ljubljena

  18.02.2020
  Angela Davis: Women, Race and Class (5. in 6. poglavje)

  17.03.2020,
  Angela Davis: Women, Race and Class (7. in 8. poglavje)

  31.03.2020
  Angela Davis: Women, Race and Class (9. in 10. poglavje)

  21.04.2020
  Angela Davis: Women, Race and Class (11. in 12. poglavje)

  19.05.2020
  Angela Davis: Women, Race and Class (13. poglavje)

  02.06.2020, piknik mizica ob potočku, desno od MGLC
  Zaključek seminarja in družabno srečanje

  :: Bralni krožek je del Feminističnega seminara, ki ga organizirata Katja Čičigoj in Klara Otorepec v sodelovanju s Škratova Čitalnica - KUD Anarhiv in Mestno knjižnico Ljubljana. Seminar je sestavljen iz bralnega krožka in mesečnih predavanj. Bralni krožek je na sporedu (skoraj) vsak drugi torek v mesecu. ::

AEC v1.0.4