Spol in mediji

Sabina Žnidaršič Žagar, Podoba in pojavnost žensk v območju javnega, od sredine 19. stoletja do 2. svetovne vojne: doktorska disertacija, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Ljubljana, 2002.
Jerca Legan, Razgaljena: žensko branje v Sloveniji, Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, 2004.