Literarne vede

Sabina Žnidaršič-Žagar, Vstop Slovenk v literarni prostor [Elektronski vir] : okoliščine, v katerih so prve slovenske pisateljice, od Fany Hausmann do Zofke Kveder, (lahko) vstopile v slovenski literarni prostor : priročnik za pouk literature žensk, Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2009.
Predstavitev knjige http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/17_09_vstop_slovenk_v_literarni_prostor.pdf
Judith Butler, Antigonina zahteva: sorodstvo med življenjem in smrtjo, Študentska založba, Ljubljana, 2009.
Jerca Legan, Razgaljena: žensko branje v Sloveniji, Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, 2004.
Toril Moi, Politika spola/teksta: feministična literarna teorija, LUD literatura, Ljubljana, 1999.