LGBT

Judith Butler, Antigonina zahteva: sorodstvo med življenjem in smrtjo, Študentska založba, Ljubljana, 2009.
Kate Bornstein, Spolni izobčenci: o moških, ženskah in nas ostalih, ŠKUC, Ljubljana, 1999.
Andrew Sullivan, Domala normalen: Argument o homoseksualnosti, Založba Krtina, Ljubljana, 2008.
Suzana Tratnik in Nataša S. Segan, L, zbornik o lezbičnem gibanju na Slovenskem 1984-95, ŠKUC, Ljubljana, 1995.
Roman Kuhar, Intimno državljanstvo, ŠKUC, Ljubljana, 2010.
Špela Bibič ... et al (ur), LGBTQ slovar: slovar lezbičnih, gejevskih, biseksualnih, transspolnih, transseksualnih in queer besed, ŠKUC, Ljubljana, 2011.
Roman Kuhar (et al.), Obrazi homofobije, Mirovni inštitut, Ljubljana, 2011.
El-Rouayheb, Khaled, Pred homoseksualnostjo v arabsko-islamskem svetu, 1500-1800, ŠKUC, Ljubljana, 2012.
Nataša Velikonja in Tatjana Greif, Lezbična sekcija LL: kronologija 1987-2012 s predzgodovino, ŠKUC, Ljubljana, 2012.
Suzana Tratnik, Konec strpnosti: zbrani spisi, ŠKUC, Ljubljana, 2013.
Roman Kuhar, Mi, drugi: oblikovanje in razkritje homoseksualne identitete, ŠKUC, Ljubljana, 2001.
Suzana Tratnik, Lezbični aktivizem po korakih, Založba /*cf, Ljubljana, 2013.