Feminizem

Rosi Braidotti, Feminizem/mi za začetnice/ke, Založba /*cf, Ljubljana, 2000.
Eva D. Bahovec (ur.), Od ženskih študij k feministični teoriji, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 1993.