Zgodovina

Andrej Leben, V borbi smo bile enakopravne : uporniške ženske na Koroškem v letih 1939-1955, Drava, cop., Celovec, 2003.
Franci Šali (ur.), Kulturno in prosvetno delovanje žensk v NOB, Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, Novo mesto, 1997.
Kokalj Kočevar, Monika (et. al.), Slovenke v dobi moderne, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 2011.
Sabina Žnidaršič Žagar, Podoba in pojavnost žensk v območju javnega, od sredine 19. stoletja do 2. svetovne vojne: doktorska disertacija, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Ljubljana, 2002.
Marija Jasna Kogoj, Uršulinke na Slovenskem: ob 200-letnici prihoda uršulink v Škofjo Loko, Uršulinski provincialat, Ljubljana, 1982.
Marija Jasna Kogoj, Uršulinke in njihovo vzgojno poslanstvo: uršulinski samostan v Ljubljani na prehodu iz avtonomije v Rimsko unijo, s posebnim poudarkom na šolstvu v letih 1868 in 1918, Družina, Ljubljana, 2006.
Predstavitev knjige Družina