Literatura

Sabina Žnidaršič-Žagar, Vstop Slovenk v literarni prostor [Elektronski vir] : okoliščine, v katerih so prve slovenske pisateljice, od Fany Hausmann do Zofke Kveder, (lahko) vstopile v slovenski literarni prostor : priročnik za pouk literature žensk, Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2009.
Predstavitev knjige http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/17_09_vstop_slovenk_v_literarni_prostor.pdf
Andrej Leben, V borbi smo bile enakopravne : uporniške ženske na Koroškem v letih 1939-1955, Drava, cop., Celovec, 2003.
Franci Šali (ur.), Kulturno in prosvetno delovanje žensk v NOB, Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, Novo mesto, 1997.
Kokalj Kočevar, Monika (et. al.), Slovenke v dobi moderne, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 2011.
Sabina Žnidaršič Žagar, Podoba in pojavnost žensk v območju javnega, od sredine 19. stoletja do 2. svetovne vojne: doktorska disertacija, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Ljubljana, 2002.
Vlasta Jalušič, Dean Zagorac (ur.), Človekove pravice žensk. Uvodna pojasnila in dokumenti, Društvo Amnesty International Slovenije, Mirovni inštitut, Ljubljana, 2004.
Špela Veselič (ur.), Na poti iz nasilja. Prakse dela proti nasilju nad ženskami, Društvo SOS telefon, Ljubljana, 2007.
Vera Kozmik, Mojca Dobnikar, Dosje: Nasilje nad ženskami, Urad vlade Republike Slovenije za žensko politiko in dr, Ljubljana, 1999.