Biografije

Marija Jasna Kogoj, Skriti ogenj: življenje uršulinke m. Angele Naše Gospe presvetega Srca, Slovenska provinca uršulink RU, Ljubljana, 2010.
Marta Klanjšek Gunde in Maja Remškar idr. (ur.), Fizika, moj poklic: življenje in delo naših fizičark, Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, Ljubljana, 2007.
Alenka Šelih [et al.], Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, Tuma, SAZU, Ljubljana, 2007.