Spol in družbena moč

Vlasta Jalušič, Dean Zagorac (ur.), Človekove pravice žensk. Uvodna pojasnila in dokumenti, Društvo Amnesty International Slovenije, Mirovni inštitut, Ljubljana, 2004.