Seksizem, nasilje

Špela Veselič (ur.), Na poti iz nasilja. Prakse dela proti nasilju nad ženskami, Društvo SOS telefon, Ljubljana, 2007.
Vera Kozmik, Mojca Dobnikar, Dosje: Nasilje nad ženskami, Urad vlade Republike Slovenije za žensko politiko in dr, Ljubljana, 1999.
Vesna Leskošek, Mojca Urek, Darja Zaviršek, Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih odnosih. Končno poročilo, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, 2010.
Darja Zaviršek (ur.), Spolno nasilje. Feministične raziskave za socialno delo, Visoka šola za socialno delo, Ljubljana, 1996.
Mojca Dobnikar, Doroteja Lešnik Mugnaioni in Maja Plaz (ur.), Poškodbe notranjosti: Pogovori z ženskami, ki so preživele spolno nasilje (zbornik), Založba Krtina, Ljubljana, 2000.