Zgodovina

Alenka Šelih [et al.], Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, Tuma, SAZU, Ljubljana, 2007.
Nataša Budna Kodrič in Aleksandra Serše (ur.), Splošno žensko društvo: 1901-1945, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 2003.