Literatura

Rosi Braidotti, Feminizem/mi za začetnice/ke, Založba /*cf, Ljubljana, 2000.
Judith Butler, Težave s spolom: feminizem in subverzija identitete, ŠKUC, Ljubljana, 2001.
Eva D. Bahovec (ur.), Od ženskih študij k feministični teoriji, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 1993.
Judith Butler, Antigonina zahteva: sorodstvo med življenjem in smrtjo, Študentska založba, Ljubljana, 2009.
Jerca Legan, Razgaljena: žensko branje v Sloveniji, Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, 2004.