Podoba in pojavnost žensk v območju javnega, od sredine 19. stoletja do 2. svetovne vojne: doktorska disertacija

Sabina Žnidaršič Žagar, Podoba in pojavnost žensk v območju javnega, od sredine 19. stoletja do 2. svetovne vojne: doktorska disertacija, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Ljubljana, 2002.

Komentarji

Komentarji