Antigonina zahteva: sorodstvo med življenjem in smrtjo

Judith Butler, Antigonina zahteva: sorodstvo med življenjem in smrtjo, Študentska založba, Ljubljana, 2009.

Komentarji

Komentarji