UREDNIŠTVO SPLETNEGA PORTALA SPOL.SI VABI K SODELOVANJU NOVE SODELAVKE IN SODELAVCE

Vse_i, ki kritično premišljujete o vprašanjih spola, vabljene_i, da se nam pridružite v uredništvu spol.si kot nove sodelavke_ci.

Prijave s krajšim življenjepisom in pripisom, zakaj se nam želite pridružiti, pošljite na info@spol.si. Prijave zbiramo do 25. 2. 2024. Z izbranimi kandidatkami in kandidati bo opravljen razgovor.

O portalu spol.si
Spletni portal spol.si je samostojen, neodvisen in nestrankarski medij, osredotočen na teme, ki so povezane s spolom. Ažurno in analitično se odziva na neenakosti spolov, pojave seksizma in reprodukcijo stereotipov na različnih družbenih poljih (v politiki, medijih, umetnosti, (pop) kulturi, znanosti itd.). Pri tem si prizadeva pokrivati različna vsebinska področja, od delitve dela v gospodinjstvu prek politične reprezentacije in segregacije na trgu dela do nasilja v zasebni sferi, izkoriščanja v prostituciji, seksizma v medijih, delovanja spolnih vlog itd. Posebno pozornost namenja tematiziranju, analiziranju in problematiziranju vednosti o moških in moškosti ter o ženskah in ženskosti ter drugih spolih. Vprašanja, povezana s spolom, obravnava v okviru aktualnih družbenih, političnih in ekonomskih razmer v Sloveniji in svetu ter v odnosu do starosti, rase, narodnosti, vere, socialnega statusa in spolne usmerjenosti, saj upošteva, da se viri neenakosti prepletajo in dopolnjujejo.

Portal spol.si izdaja Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa.

Portal spol.si je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo. Izdajatelj portala je vpisan v register prostovoljskih organizacij pri AJPES.

Komentarji