Sestrovščina ponosnega delfina

Sestrovscinaponosnegadelfina“Sestrovščina ponosnega delfina” je v osnovi bralni krožek feminističnih besedili, obenem pa je tudi sestrovščina: tj. pajdaška skupnost ljudi, ki jih povezuje prepoznavanje skupnih problemov v družbi. Vzniknila je iz potrebe po naslavljanju problematike spolov in seksualnosti ter na to vezanih razmerij moči in oblik diskriminacije v sodobni družbi s pomočjo klasičnih in sodobnih tekstov feministične teorije, a ne na način akademske obravnave.  Medtem ko se je s feminističnimi vsebinami pri nas moč srečati tekom študija humanistike in družboslovja, ali prek drugih avtonomih platform, pa se tam z besedili srečujejo bodisi na način predavanj in seminarjev, ki besedila motrijo iz zgodovinske, filozofske ali politične perspektive, bodisi iz vidika konkretne družbene uporabnosti in poltičnega aktivizma. Medtem ko nas zanimata oba vidika, pa želimo s sestrovščino vzpostaviti tudi prostor, čas, situacije in skupino ljudi, ki lahko k osnovnim problemom obravnavanih besedil vstopajo nenazadnje tudi skozi to, kar take in drugačne (tudi feministične) boje motivira: osebne izkušnje. Izhajamo iz zavedanja, da feminizem ni le vsebinska (politična) orietacija (iz)branih besedil, temveč tudi način branja. Krožek stremi k ustvarjanju sprejemajoče in sproščene atmosfere, ki bi omogočala udeleženkam in udeležencem merjenje besedil z lastnimi izkušnjami in potrebami in ne zgolj s pravili logične argumentacije ali filozofskim instrumentarijem. Prizadevamo si torej za razvijanje dejansko utelesene in umeščene vednosti, ki se ne boji soočiti z osebnimi izvori političnega. Namen krožka je obenem preseči udomačene oblike (reprezentacijskega) feminizma in post-feminizma  z afirmacijo relevantnosti (radikalnega) feminističnega prevpraševanja hierarhičnih struktur in oblastnih razmerij za vsako posameznico/-ka in za družbo širše, tudi onkraj vprašanj spola in seksualnosti.

FacebookSpletna stran.

 

Komentarji