Posvet v Državnem svetu RS – protestna nota

Državni svet v četrtek, 24. maja 2018, organizira posvet z zloveščim in tendencioznim naslovom Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. Kot je razvidno iz uvodne najave dr. Matjaža Gamsa, svetnika, sicer pa profesorja računalništva, je cilj posveta predstavitev strokovnih demografskih analiz in krepitev zavesti o pomenu demografskih trendov, kar naj bi služilo kot podlaga za Belo knjigo o demografiji.

Iz uvodnega zapisa je razvidno, da sklicevalec »izumiranje« »slovenskega naroda« razume kot nedvomno družbeno realnost, kar je povsem nestrokovno, ideološko, primordialistično stališče, ki nima nikakršne znanstvene osnove. Enako brez rezerve psevdobiologistično se sklicuje tudi na ustavno kategorijo avtohtonosti.

Poleg tega je med seznamom povabljenk in povabljencev v »strokovnem delu« posveta komaj najti kako ime, ki bi bilo javnosti poznano po znanstvenem ukvarjanju z demografijo, etničnostjo in nacionalizmom, kar kaže na to, da je koncept posveta somišljeniško zborovanje, ki s kako strokovnostjo nima zveze. Cela vrsta naslovov najavljenih prispevkov zveni kot slogani in domislice nacionalističnih političnih strank, ki »narod« razumejo v okviru kri-in-grudovstva 19. in 20. stoletja in ki s širjenjem (prastare) ideje o ogroženosti slovenskega naroda vzbujajo strah ter bolj ali manj prikrito apelirajo na podporo politikam izključevanja, ksenofobije ter omejevanja pravic žensk, spolnih, seksualnih, etničnih in verskih manjšin.

S tako nestrokovno in ideološko povsem razvidnim konceptom posveta, izrazito pristranskimi, ideološkimi vsebinami in izbiro termina posveta tik pred državnozborskimi volitvami se Državni svet nedvoumno vključuje v volilno kampanjo, kar je v nasprotju z njegovo ustavno določeno vlogo.

Podpisane_i posameznice_ki, skupine in organizacije odločno protestiramo proti aktivnemu vključevanju Državnega sveta v volilno kampanjo in politični zlorabi tega parlamentarnega telesa za strankarske in ideološke cilje.

Nina Perger
Dr. Boris Vezjak
Dr. Metka Mencin Čeplak

Mojca Dobnikar
Dr. Vlasta Jalušič, Mirovni inštitut
Dr. Veronika Bajt
Tiva Vlaj
ŽPZ Kombinat
Nika Kovač, Inštitut 8. marec
Dr. Vesna Leskošek
Dr. Irena Šumi
Dr. Milica Antić Gaber
Dr. Tanja Urek
Dr. Darja Zaviršek
Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa in spletni portal spol.si
Teja Reba
Linn J. Koletnik
Eva Gračanin
Erika Schauer
Dr. Barbara Rajgelj, Zavod za kulturo raznolikosti Open
Dr. Marina Gržinić Mauhler, Filozofski inštitut ZRC SAZU
Natalija Djoković
Dr. Renata Šribar
Društvo MOZAIK –društvo otrok
Dr. Renata Salecl
Marina Uzelac
Andreja Vezovnik
Martin Gramc
Dr. Olga Poljšak Škraban
Zdenka Badovinac, direktorica Moderne galerije
Tanja Kamin
Vesna Štefanec
Nika Šušterič, Pef UL
Evan Grm
Kolektiv Rdeče zore
Lezbično-feministična univerza
Tadeja Pirih
Dr. Mojca Urek
Katja Sešek
Suzana Tratnik
Društvo ŠKUC
ŠKUC – Kulturni center Q / Klub Tiffany
Živa Humer
Maja Ivačič
Dr. Jelka Zorn
Dr. Jasna Podreka
Mirna Berberović
Maruša Bertoncelj, PEF UL
Klara Šušterič
Delovni odbor za feminizem, Študentska Iskra
Dr. Duška Knežević Hočevar
Dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije
FemA – Feministična akcija
Center FemA – Zavod za transformativne študije in delovanje
Mag. Polona Mesec
kolektiv Inštituta 8.marec
Tereza Novak, Organizacija Slovenska Filantropija
Dr. Mojca Pajnik
Dr. Alenka Zupančič, ZRC SAZU
Ženski lobi Slovenije
Škuc – Festival Lezbična četrt
Dr. Alenka Švab
Ana Čigon
Gabrijela Simetinger
Mag. Urška Jež
Dr. Nina Cvar
Društva za promocijo žensk v kulturi Mesto žensk
Jadranka Plut
Andreja Gomišček
Eva Matjašič
Jasmina Šepetavc
Filip Vurnik
Simona Jerala
Mirovni inštitut
Alenka Spacal
Zdenka Gajser
Tea Hvala
Festival Deuje babe
Katja Čičigoj
Zavod TransAkcija
Mag. Jasmina Založnik
Neja Blaj Hribar
Tanja Matijašević
Impro kolektiv Improške
Dr. Tanja Rener
Sekcija ŠKUC-LL, zanjo dr.Tatjana Greif
Ana M. Sobočan

Komentarji