Ženski lobi Slovenije

lobi

V Ženskem lobiju Slovenije sodelujejo organizacije in posameznice, ki jim je skupno prizadevanje za pravice žensk, za enake možnosti tako na nacionalni kot nadnacionalni ravni. Sem sodijo prizadevanja za odpravo različnih vrst neenakosti po spolu, za dosledno spoštovanje pravic žensk kot temeljnih človekovih pravic, za sistematično uresničevanje politike enakih možnosti in za uveljavljanje enakosti kot temeljne vrednote.

Glavni namen lobija je krepitev moči žensk v vsej njihovi različnosti,  spodbujanje enakosti spolov, boj proti vsem oblikam diskriminacije in nasilja nad ženskami ter zagotovitev človekovih pravic vsem ženskam z njihovo aktivno vključenostjo v družbo, v razvoj in izvajanje politik enakosti na nacionalni ravni.

Spletna stran.

Komentarji