Kolektivni molk in vsiljena pozaba: zgodovina žensk in evgenike

Na kakšne načine oblastne strukture upravljajo in nadzorujejo človeška življenja? Zakaj in kako vsiljujejo revizionistično sliko ali nasploh pozabo o izkušnjah določene skupine ljudi? Kako producirajo kolektivni molk o nadzorovanju in nasilju nad t. i. manjvrednimi ljudmi? Kako se to dogaja na presečiščih spola, razreda, rase idr? In končno, kako lahko razkrijemo kolektivni molk in postanemo glasne_i?

Zato vas vabimo k predstavitvi in pogovoru o dveh nedavno izdanih delih, Ženske ali molčanja zgodovine dr. Michelle Perrot v prevodu dr. Taje Kramberger in Evgenika na Slovenskem dr. Ane Cergol Paradiž.

Dogodek bo potekal v petek, 27. maja 2016, ob 18. uri v Živku Skvotcu v Tovarni Rog (prva stavba po vhodu v Rog levo, prvo nadstropje).

Ženske ali molčanja zgodovine (Založba KUD Pólice Dubove, 2016) je monumentalno delo doktorice Michelle Perrot, francoske zgodovinarke, pionirske raziskovalke zgodovine žensk in zaslužne profesorice na Univerzi Pariz VII-Denis-Diderot. V knjigi je izrisana zgodovina žensk 19. in zgodnjega 20. stoletja pretežno v frankofonem prostoru skozi prizmo dela, državljanstva in participacije v javnem ter zasebnem prostoru. Knjigo bo predstavila prevajalka in soavtorica spremne besede dr. Taja Kramberger.

Evgenika na Slovenskem (Založba Sophia, 2016) je avtorska monografija dr. Ane Cergol Paradiž. Študija je obsežna analiza evgenike v prvi polovici 20. stoletja v slovenskem oz. takratnem jugoslovanskem prostoru. Evgenika je psevdoznanost o metodah za doseganje »dobrega« potomstva in nadzora nad reprodukcijo t. i. manjvrednih ljudi. V knjigi je podana analiza stigme manjvrednosti skozi prizmo spola, razreda, rase in naroda, dednosti in genetike. Knjigo bo predstavila avtorica dr. Ana Cergol Paradiž.

Dr. Taja Kramberger je doktorica zgodovine in zgodovinske antropologije, univerzitetna učiteljica in raziskovalka, urednica, pesnica, esejistka, prevajalka. Objavila je prek 20 knjig izvirne literature in prevodov, 4 znanstvene monografije ter prek 250 člankov in drugih besedil. Po dvajsetih letih intenzivnih javnih akademskih, literarnih in družbenih angažmajev v slovenskem prostoru, po nelegalni kadrovski čistki leta 2010 na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem in nadaljnjih pritiskih od leta 2012 živi ter ustvarja v Franciji.

Dr. Ana Cergol Paradiž je doktorica zgodovine, raziskovalka v sklopu več projektov na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in urednica spletnega portala spol.si. Je soavtorica razstave »1914 – Položaj žensk na predvečer vojne«. Od leta 2010 je članica delovne skupine History of race and eugenics na Oxford Brookes University. Izsek iz njenega več kot desetletnega raziskovalnega dela na področju evgenike je bil objavljen kot prispevek v knjigi The History of East-Central European Eugenics, 1900–1945: Sources and Commentaries (ur. Marius Turda, 2015, Bloomsbury). Ukvarja se z zgodovino žensk, telesa in znanosti, z demografsko zgodovino in socialno zgodovino medicine.

Po predstavitvah knjig sledi pogovor.

Vabljene_i!

Dogodek soorganizirajo Živko Skvotec, KUD Pólice Dubove, Založba Sophia, Lezbično-feministična univerza, kolektiv Rdeče zore in spol.si.
Dogodek poteka v neizpodbitno podporo za ohranitev Tovarne Rog

Komentarji