Javno pismo direktorju ZRC SAZU dr. Otu Lutharju

Spoštovani dr. Oto Luthar, direktor Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti,

 

v letih 2011–2014 je na enem od vaših inštitutov – Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU – potekal temeljni raziskovalni projekt »Prostor slovenske literarne kulture«, ki ga je vodil dr. Marko Juvan. Rezultat projekta je med drugim knjiga Literarni atlas Ljubljane; avtor besedila je dr. Marjan Dolgan z Inštituta za literaturo in literarne vede ZRC SAZU, avtorici zemljevidov pa mag. Jerneja Fridl in Manca Volk z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Delo, ki ga je izdala Založba ZRC, iz zgodovinskega spomina briše ženske in njihovo literarno ustvarjalnost. Da ne gre le za nesrečno naključje, temveč zavestno diskriminacijo, je avtor dr. Dolgan pokazal na vodenem ogledu z naslovom »Zakulisje literarne Ljubljane na kvadratnem kilometru prostora« 7. oktobra 2015, kjer je izražal žaljiva stališča do žensk in feminizma, na kar nas je opozorilo več udeleženk_cev. S tem pismom, s katerim bomo seznanili tudi medije, vas želimo opozoriti na veliko nezadovoljstvo v zainteresirani javnosti.

Od skupaj 94 obravnavanih osebnosti Literarni atlas Ljubljane vključuje le 5 avtoric, kar kaže na znanstveno neutemeljen izbor in nespoštljiv odnos do literarnih ustvarjalk. Kot dokazuje monografija Starejše pesnice in pisateljice: izbrani spisi za mladino (priredila Fran Erjavec in Pavel Flerè), ki je izšla leta 1926, so znanstvena literatura in raziskave že pred skoraj sto leti izpostavile literarno ustvarjalnost žensk in jo tudi bolj cenile kot aktualni Literarni atlas Ljubljane.

Nedavno vodenje po mestnih ulicah, na katerega je vabil ZRC SAZU in ki naj bi zaokrožilo raziskovalno delo in izid monografije, je zaznamovalo znanstveno nekorektno poročanje dr. Dolgana, ki naj bi med drugim postavljalo na laž »feministke«, pri čemer govorec ni skrival podcenjevalnega odnosa do žensk nasploh. Tako je po pričevanju prisotnih med drugim zatrdil, da je bilo v Prešernovem času povsem normalno, da se ženske poročajo pri 14 letih, ne pa kot danes, ko se poročajo ob klimakteriju. Svoj odnos do tega vprašanja je podkrepil s sklicevanjem na Shakespearjev citat: »Ko štirideset zim ti pod oči oblegovalne jarke bo kopalo, bo plašč miline, ki te zdaj krasi, že prhka cunja, vredna bore malo.«

Diskriminacija žensk ter izražanje seksističnih in mizoginih stališč pod krinko znanosti v moderni slovenski družbi, ki temelji na ustavno zagotovljenih pravicah do enakosti in nediskriminacije, ni sprejemljivo in je v sramoto Znanstveno raziskovalnemu centru SAZU, o katerem ste v predstavitvi na spletu zapisali, da je povsem primerljiv z najprodornejšimi akademskimi ustanovami v srednji in jugovzhodni Evropi, na njem pa ravno v tem trenutku poteka tudi mednarodni projekt »Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji« (GARCIA), pri katerem sodelujete tudi vi osebno. Prav tako Literarni atlas Ljubljane ni v čast raziskovalni skupini, ki je izvajala projekt »Prostori slovenske literarne kulture«.

ZRC SAZU in vas kot direktorja institucije, ki v javnosti uživa visok ugled, zato pozivamo, da nadgradi raziskavo »Prostor slovenske literarne kulture« ter izda novo, dopolnjeno izdajo, ki bo upoštevala in celovito prikazala dosežke vseh spolov. Tako bo vsaj deloma popravljena nastala družbena škoda.

 

Podpisnice_ki (po abecednem vrstnem redu):

KUD Apokalipsa – projekt Gender
Čajanka z Roso
Društvo ŠKUC
Društvo za nenasilno komunikacijo
Društvo za promocijo žensk v kulturi Mesto žensk in Mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk
Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa in spletni portal spol.si
Feministični pevski zbor Z’borke
GLASNE – Iniciativa žensk v glasbi
KUD Mreža
Lezbično-feministična univerza
Mednarodni feministični in queerovski festival Rdeče zore
Sekcija za spol in družbo pri Slovenskem sociološkem društvu
Slovensko seksološko društvo
Zavod Metina lista
MIRA – Ženski odbor Slovenskega centra PEN
Mirovni inštitut
Študentska Iskra
Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija
Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije
Ženski lobi Slovenije
Ženski pevski zbor Kombinat
Urška Ameršek
dr. Milica Antić Gaber
Katarina Avbar
dr. Veronika Bajt
Neja Blaj Hribar
Mitja Blažič
dr. Milena Mileva Blažić
mag. Nataša Briški
Alja Bulič
dr. Lilijana Burcar
dr. Ana Cergol Paradiž
dr. Elena Cerkvenič
dr. Uršula Čebron Lipovec
mag. Ana Čigon
Mojca Dobnikar
Miriam Drev
Maša Flogie
mag. Mojca Frelih
Aleš Gaber
Zdenka Gajser
Eva Gračanin
mag. Ana Grobler
Bogdana Herman
dr. Živa Humer
mag. Tea Hvala
dr. Maca Jogan
Katarina Juvančič
Barbara Korun
Nina Kozinc
dr. Miha Kozorog
Sebastian Krawczyk
dr. Roman Kuhar
Karmen Kukovič
dr. Aleš Lamut
dr. Vesna Leskošek
Miha Lobnik
Sonja Lokar
Aprilija Lužar
dr. Ana Makuc
Miha Marinč
dr. Tanja Mastnak
dr. Metka Mencin Čeplak
dr. Mojca Pajnik
Nina Perger
mag. Biljana Pejova
dr. Jasna Podreka
Tatjana Pregl Kobe
Irena Rahne Otorepec
Teja Reba
dr. Stanislava Repar
dr. Sara Rožman
dr. Gabrijela Simetinger
dr. Barbara Simoniti
dr. Ana Marija Sobočan
Jaka Sotlar
dr. Alenka Spacal
Darija Šćepanović
Majda Širca
Sonja Šmuc
dr. Iztok Šori
dr. Renata Šribar
dr. Alenka Švab
Tanja Tuma
mag. Suzana Tratnik
dr. Mojca Urek
Erik Valenčič
dr. Marta Verginella
Brina Vogelnik
Mara Vujić
dr. Natalija Vrečer
Nesa Vrečer
dr. Darja Zaviršek
dr. Anja Zalta
dr. Pavel Zgaga
Matjaž Zgonc
mag. Angelika Zimmermann
dr. Jelka Zorn
dr. Tjaša Žakelj

Komentarji