Ženska toponomastika

Društvo Toponomastica femminile (Ženska toponomastika) s sedežem v Rimu bo na svoji spletni strani odprlo sekcijo za objavo raziskovalnega gradiva o ženski toponomastiki v Sloveniji. Za ta namen iščejo prostovoljke in prostovoljce, ki bi skupaj z njimi raziskovali žensko odonomastiko/toponomastiko v vseh občinah v Sloveniji in ustvarili pregled deležev ulic, poimenovanih po ženskah, glede na število ulic, poimenovanih po moških. V drugi fazi raziskovalnega dela bodo pripravili biografske povzetke o Slovenkah, po katerih so poimenovane ulice, ceste itd. v občinah v Sloveniji.

Če vas zanima sodelovanje, pišite dr. Eleni Cerkvenič, ki je v Društvu Ženska toponomastika referentka za stike s slovensko manjšino v Italiji in s Slovenijo: elenacerkvenic@gmail.com.

Komentarji