Kulturno in prosvetno delovanje žensk v NOB

Franci Šali (ur.), Kulturno in prosvetno delovanje žensk v NOB, Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, Novo mesto, 1997.

Komentarji

Komentarji