Sekcija managerk pri Združenju Manager

Sekcija managerk pri Združenju Manager si prizadeva za spodbujanje žensk v poslovnem svetu, še posebno za to, da vodilne ženske čim uspešnejše uveljavljajo svoje sposobnosti in hkrati v svojem okolju ustvarjajo najboljše pogoje za doseganje dobrih poslovnih rezultatov. S tem želijo uveljaviti pomen ženskega menedžmenta in njegovega prispevka h gospodarskemu in družbenemu razvoju Slovenije.

Projekt in e-revija Vključi.Vse

Novembra 2013 je Združenje manager pod vodstvom mag. Natalije Postružnik pričelo izvajati dveletni projekt Vključi.Vse (Include.All). Namen projekta je spodbujati uravnoteženo zastopanost in udeležbo žensk in moških na najvišjih položajih upravljanja in vodenja v gospodarstvu. Med projektnimi aktivnostmi so razvoj modulov v podporo slovenskim podjetjem, vzpostavitev kompetenčnega centra za mentorstvo menedžerkam ter aktivacija seznama žensk s kompetencami, ambicijami in vizijo. Nosilec projekta je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, financira ga Evropska unija. V okviru projekta izhaja mesečna e-revija.

Komentarji