Rojstna mašinerija: sodobne obporodne vednosti in prakse na Slovenskem

Zalka Drglin (ur.), Rojstna mašinerija: sodobne obporodne vednosti in prakse na Slovenskem, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2007.

Komentarji

Komentarji