L, zbornik o lezbičnem gibanju na Slovenskem 1984-95

Suzana Tratnik in Nataša S. Segan, L, zbornik o lezbičnem gibanju na Slovenskem 1984-95, ŠKUC, Ljubljana, 1995.

Komentarji

Komentarji