Društvo Dobrnič

Namen društva Dobrnič je ohranjanje spomina na družbeno vlogo in delovanje slovenskih žensk v preteklosti, zlasti med NOB, ohranjanje pozitivnih tradicij slovenskega ženskega gibanja, skrb za ohranjanje in pridobivanje gradiva in dokumentacije ter spodbujanje znanstveno-raziskovalnega in publicističnega dela s to tematiko, pa tudi zagovarjanje enakopravnega položaja žensk v družbi, spodbujanje njihovega vključevanja v politično delovanje ter promocija njihovega dela. Ime je dobilo po kraju Dobrnič v Suhi krajini, kjer so slovenske ženske leta 1943 organizirale 1. kongres Slovenske ženske protifašistične zveze (SPŽZ).

 

Povezava na stran

Komentarji