Okrogla miza »Delo dobi: manager (M/Ž)«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in Združenje Manager (ZM) sta 5. februarja v Ljubljani organizirala okroglo mizo »Delo dobi: manager (M/Ž)« ter mednarodno konferenco »Lepotica in zver: ne podcenjujte moči talentov« (5. in 6. februarja). Konferenca je potekala v okviru projekta Vključi.Vse, ki ga sofinancira Evropska komisija iz sredstev programa Progress, izvajajo pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Združenje Manager in Komisija za preprečevanje korupcije. Cilj projekta je ozaveščati in razbijati spolne stereotipe, ki so glavna ovira za uravnoteženo oziroma najmanj 40-odstotno zastopanost ženskega spola na vodilnih položajih v gospodarstvu. Na obeh dogodkih so predstavili problematiko neuravnotežene zastopanosti žensk na vodilnih in vodstvenih položajih v gospodarstvu in podjetništvu, rezultate raziskav, najboljše tuje in domače prakse ter možne rešitve.

Prvi dan konference je potekala okrogla miza (okrog 40 sodelujočih), na kateri so predstavili statistične podatke o zastopanosti žensk na vodilnih položajih v gospodarstvu, ovire, ki ženskam preprečujejo napredovanje, in prednosti uravnotežene zastopanosti obeh spolov za družbo in podjetja. Predstavljeni podatki so bili pospremljeni s komentarji in mnenji: Martine Vuk – državne sekretarke MDDSZ, Tjaše Kolenc Filipčič – predsednice sekcije mladih managerjev pri Združenju Manager, Žige Vavpotiča – predsednika sveta, strokovnega direktorja in soustanovitelja Zavoda Ypsilon, Matije Sevška – svetovalca v vodstvu generalnega sekretariata NLB in Daniele Bervar Kotolenko – solastnice in direktorice marketinga pri Media lab. Okroglo mizo je moderirala Anja Hlača Ferjančič.

Ženske v Sloveniji predstavljajo približno 60 odstotkov oseb z zaključeno diplomo terciarne stopnje in skoraj polovico delovne sile. Glede na izobrazbo ženske tako vstopajo na trg dela bolje usposobljene kakor moški, vendar pa jih bistveno manj zaseda najvišja mesta v gospodarskem odločanju. Napredovanje žensk na poklicni poti omejujejo sistemske prepreke, stekleni stropi, labirinti in lepljiva tla, eden najbolj trdovratnih vzrokov za neenakost spolov pa so spolni stereotipi, ki vplivajo na karierne poti žensk in moških. Tako je v upravah največjih javnih delniških družb v EU samo 17,8 % žensk, na mestih predsednic uprav 7 %, v Sloveniji 5 % oziroma ena sama ženska. Sonja Robnik z MDDSZ je predstavila zanimive podatke o državah z najvišjimi deleži žensk – delež žensk na predsedniških mestih uprav je najvišji na Poljskem (21 %), Slovaškem (20,5 %) in v Latviji (17 %). Največ članic uprav imajo v Latviji (31 %), sledita Francija (30 %) in Finska (29 %). Preseneča tudi podatek, da na vodilnem mestu po številu izvršnih direktoric najdemo Romunijo (24 % ), sledita ji Latvija in Švedska. Raziskava »Mesta odločanja – vidik spola« v letu 2014 je zajela 543 organizacij (21 % v zasebnem sektorju, 16 % v državni upravi, 10 % v lokalnih skupnostih, 50 % v javnih zavodih) v Sloveniji. Rezultati, ki jih je predstavila Sonja Robnik, kažejo, da bi enako zastopanost žensk in moških na mestih odločanja v slovenskem zasebnem in javnem sektorju (50 %) ob »naravnem« napredku lahko pričakovali v letu 2082, medtem ko 39,7 % žensk na mestih odločanja lahko pričakujemo »že« leta 2062. Ovire za enakost spolov na mestih odločanja so družbene, osebne in organizacijske. Vse ovire je težko odpraviti zaradi zakoreninjenih vzorcev, zato so potrebni ukrepi na različnih ravneh in ozaveščanje vseh ter drznost za premikanje obstoječih meja.

Sodelujoči so razpravljali tudi o podatkih raziskav, ki kažejo, da so podjetja z večjo zastopanostjo žensk na vodilnih položajih organizacijsko in finančno uspešnejša, kar velja tudi za upravljanje podjetja. Izpostavljeni so bili stereotipi in že obstoječa pravila ter nujnost aktivnega pristopa pri preseganju trenutne situacije. Komentirane so bile tudi reakcije na posnetke skritih kamer v restavraciji, pred dvigalom in na vadbišču za badminton, v katerih so predstavili nova pravila glede na spol. Posnetki so dostopni na Facebook profilu »enakost spolov« (Restavracija (projekt Vključi.Vse)) (Dvigalo za moške (projekt Vključi.Vse) ).

Akcija poteka tudi z osveščanjem prek nagovorov »IZKLJUČI stereotipe. vključi.vse«. Ob javnih dogodkih so bili na različnih produktih izdani tudi slogani, kot so: Kako se reče ženski na vodilnem položaju? Izjema., Zakaj moških nihče ne vpraša, kako usklajujejo kariero z družino? Ker niso ženske., Zakaj so vsi šefi moški? Ker se šefica čudno sliši., Zakaj ženske v podjetjih ne dosegajo visokih položajev? Ker imajo prenizke pete.

Izpostavljeni so bili vidiki diskriminacije in kršenja zakonodajnih okvirov, predvsem pa nujnost delovanja na več ravneh hkrati. Zaključek okrogle mize je vsebinsko zajel nujnost spodbujanja in pospeševanja ukrepov za enakost spolov, kajti »naravni« razvoj je prepočasen.

Komentarji