Mednarodna konferenca »Ženske 20 let po Pekingu«

Ženski lobi Slovenije in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta ob skorajšnji 20. obletnici sprejema Pekinške deklaracije in Pekinških izhodišč za ukrepanje na 4. svetovni konferenci ZN o ženskah (Peking, 1995) izvedla odlično obiskan (okrog 160 sodelujočih) dvodnevni dogodek (13. in 14. novembra 2014) v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

Na konferenci je sodelovalo 31 govornic in 1 govornik s prispevki ter številni drugi z različnimi odzivi, komentarji ali predlogi iz publike. V uvodnem nagovoru je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anja Kopač Mrak, med drugim najavila ratifikacijo Istanbulske konvencije (Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini) in oblikovanje posebnega Sveta ministrice za enakost žensk in moških. Celotni prispevek in panelni prispevki nekaterih drugih govornic so dostopni na spletnih straneh: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/projekt_iz_sredstev_egp_in_nfm/mednarodna_konferenca_zenske_20_let_po_pekingu/.

Vsebinsko so se po uvodnih nagovorih zvrstili prispevki »Ženske v Sloveniji med zakonom in prakso«, »Ženske v Evropi«, »Izzivi za prihodnost«, nato pa so potekale vzporedne delavnice o tematskih skupinah: »Ženske in odločanje«, »Ženske in ekonomski položaj« ter »Ženske v zasebnem življenju«. Drugi dan so v dopoldanskem času potekale vzporedne delavnice o nasilju nad ženskami, spolnih in reproduktivnih pravicah žensk in revščini. Za zaključek so organizatorke predstavile dokument »Ženski manifest 2014«, ki se je v raznoliki razpravi dokončno preimenoval v »Feministični manifest 2014« (http://www.zenskilobi.si/100-feministi%C4%8Dni-manifest-2014-in-sklepi-konference-%C5%BEenske-20-let-po-pekingu.html).

Na konferenci so bili izpostavljeni ključni dogodki, politike in zakonodajne spremembe, ki so vplivali na položaj žensk v Sloveniji ter na politiko enakosti spolov. Prispevki so tematizirali tudi naslednja vprašanja: ali sprejeta zakonodaja s področja enakosti spolov zagotavlja doseganje večje enakosti žensk in moških v Sloveniji; kakšen je vpliv sprejete zakonodaje in politik EU na slovensko stvarnost in kakšen je naš prispevek k njenemu oblikovanju; kakšne politike in kakšni ukrepi so potrebni za spreminjanje stanja; kako doseči večjo vpetost in upoštevanje dejanske enakosti žensk in moških na lokalni ravni, v državi in tudi družini itn. Na različnih področjih in z raznolikih vidikov so potekale razprave o tem, kaj je bilo storjenega in uresničenega na tem področju v Sloveniji v zadnjih 20 letih in kakšen je položaj žensk danes v primerjavi z letom 1995 na nekaterih ključnih področjih Pekinških izhodišč za ukrepanje. Nekateri prispevki so podali tudi oceno enakosti žensk in moških v posameznih državah po Evropi.

Sklepi konference, kakor jih povzema Ženski lobi, so bili:

  1. Ženski lobi Slovenije bo spremljal uresničevanje Feminističnega manifesta 2014 na letnih konferencah žensk v Sloveniji.

  2. Organizirana bo javna predstavitev Feminističnega manifesta 2014.

  3. Ocenjevano bo, kako posamezni naslovniki vključujejo sprejete zahteve v svoje delo.

  4. Od poslank in svetnic se pričakuje, da bodo o prioritetnih vprašanjih razvoja in politikah enakosti spolov organizirale javni dialog z vlado oziroma županjami in župani na eni strani ter civilno družbo na drugi.

  5. Sodelujoče bodo krepile ozaveščanje javnosti o nujnosti enakosti spolov in oblikovale strategijo komuniciranja z mediji za posamezna področja.

  6. Ženski lobi Slovenije bo uvedel nagrajevanje dosežkov in kritično opozarjal na kršitve enakosti spolov.

  7. Skupaj z drugimi zainteresiranimi bo Ženski lobi Slovenije izvedel zakonodajno pobudo za revizijo socialne zakonodaje v delih, ki so najbolj prizadeli matere samohranilke.

  8. Sodelujoče na konferenci so zadolžile Ženski lobi Slovenije, da v njihovem imenu javno pozove vlado, naj ne zmanjšuje plač v javnem sektorju in ne znižuje standardov v otroškem varstvu in javnem šolstvu.*

Naj za zaključek citiram Katjo Zabukovec Kerin iz Društva za nenasilno komunikacijo, ki je izpostavila pomembno vlogo vsake posameznice, saj je ob aktivni udeležbi na 4. svetovni konferenci žensk v Pekingu dobila občutek, da »vse aktivistke skupaj zlagamo največjo sestavljanko sveta, ki ne bo nikoli končana brez mojega malega prispevka. Zato je današnja konferenca pomembna – da se vidimo, da nas vidijo, da vas vidim. Tako vsak prispevek, čeprav še tako majhen, postane smiseln, ker je nepogrešljiv. Delo ženskega gibanja brez še tako majhnega prispevka vsake izmed nas enostavno ne bo nikoli končano.« Danes je še vedno veliko žensk, ki se ne zavedajo pomena posameznega dela v sestavljanki sveta. Obenem so se v tem časovnem obdobju opogumili tudi nekateri moški in se pridružili aktivistkam za pravice žensk, tako da morda skupaj nekoč le dokončamo to sestavljanko …

* Navedeno po: http://www.zenskilobi.si/images/DOKUMENTI/SKLEPI_KONFERENCE1.pdf.

 

IMG_9132

Utrinek s konference

IMG_9148

“Izzivi za prihodnost”: o njih je razmišljala tudi članica uredništva spol.si – dr. Jasna Podreka

IMG_9146

“Ženske v Evropi”

IMG_9126

“Ženske v Sloveniji med zakonom in prakso”

 

Komentarji