Okrogla miza »Nasilje – tema, ki bi morala zanimati tudi podjetja«

V petek, 10. oktobra 2014, je v Cankarjevem domu v Ljubljani Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja ob 25-letnici delovanja organiziralo okroglo mizo »Nasilje – tema, ki bi morala zanimati tudi podjetja«. Kaj imajo skupnega Društvo SOS telefon, podjetji BP komunikacije in Helios Domžale ter blagovna znamka Stilago (spletna trgovina z modo)? Na prvi pogled popolnoma nič, a je zgodba povsem drugačna …

Predstavniki in predstavnice vseh navedenih so sedeli za govorniškim omizjem dobro obiskanega dogodka (približno 50–60 sodelujočih), na katerem so razpravljali/-e o sodelovanju med nevladnimi organizacijami in podjetji, ko gre za preprečevanje nasilja v družini. Vsebinski poudarek je bil na detabuiziranju teme in preventivnih ukrepih, ki jih za omejevanje nasilja lahko naredi vsakdo (posameznik/posameznica, podjetje, nevladna organizacija, vladne institucije in drugi). Po podatkih, predstavljenih na okrogli mizi, se investiranje v preventivne aktivnosti obrestuje tudi iz finančnih razlogov – še posebno zaradi izredno visokih stroškov, ki jih prinašajo posledice nasilja v medosebnih odnosih in intimnih partnerstvih. Gre za posredne in neposredne stroške. Prve imajo javne službe zaradi izvajanja storitev in ukrepov za preprečevanje ter delovanje proti nasilju v družini. Neposredni pa so stroški fizičnih in psihičnih travm ter dosmrtnih posledic, ki jih lahko imajo žrtve nasilja (vključno s poslabšanjem kakovosti življenja žrtve in bližnjih). V nekaterih državah so te stroške ocenili, na Nizozemskem na primer znašajo 151 milijonov evrov letno, v Švici pa 260 milijonov evrov. Jasno je torej, da nasilje v družini ne prizadene samo posameznice ali posameznika, ki ga doživlja, ampak tudi državo in družbo.

V Sloveniji takšnega izračuna (še) ni. Zdi pa se, da je čas za premike v sodelovanju med podjetji in nevladnimi organizacijami. V preteklosti so podjetja v Sloveniji donacije večinoma namenjala bolj popularnim dejavnostim (športnim aktivnostim, glasbenim prireditvam, gasilskim dejavnostim itd.), zdaj pa podpirajo tudi že druge nevladne organizacije, med njimi Društvo SOS telefon. Podjetje Helios je prav ob 25-letnici društva (kar je 25. obletnica prve nevladne organizacije v Sloveniji na področju obravnave in preprečevanja nasilja nad ženskami) doniralo 15.000 evrov, s katerimi bodo pomagali obnoviti podstrešje v varni hiši in omogočili ureditev večnamenskega prostora za otroke. Prav tako se je podjetje Helios odločilo, da za obeležitev 90-letnice delovanja ne bo prirejalo velikih zabav, temveč bo podelilo nekaj donacij, večinoma otrokom. Podjetje Helios in Društvo SOS telefon sta tako dober primer sodelovanja med podjetjem in nevladno organizacijo. Spodbudno je, da je podjetje samo iskalo nevladne organizacije, v sodelovanju s katerimi bi lahko krepilo svoje vrednote.

Na okrogli mizi so tudi problematizirali odnos med podjetji in nevladnimi organizacijami ter različnost njihovih pričakovanj. Delovanje nevladnih organizacij se razlikuje od delovanja podjetij, razlike pa so tudi med podjetji. Pozitivni premiki gredo tudi v smeri strateškega razmišljanja obeh strani, kajti izkušnje iz preteklosti kažejo, da je do donacij podjetij večkrat prišlo na podlagi trenutnih vzgibov, osebnih preferenc vodij ali poznanstev. K razpravi in delitvi izkušenj so prispevali: Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic; Mojca Perić, vodja korporativnega komuniciranja v družbi Helios; Mirela Čanić, vodja blagovne znamke Stilago za Slovenijo; in Boštjan Prijanovič, direktor podjetja BP komunikacije.

Do sodelovanja med podjetjem Stilago Slovenija in Društvom SOS telefon je prav tako prišlo na pobudo podjetja, društvo pa je prispevalo strokovna izhodišča. Podjetje je z varnima hišama Društva SOS telefon in Društva za nenasilno komunikacijo organiziralo projekt »Lepota je v nas«, dan stilske preobrazbe za uporabnice varnih hiš. Projektu se je kot ambasadorka pridružila pevka Alenka Godec. Tudi tu je podjetje doniralo neposredno – v obliki storitev in izdelkov.

Boštjan Prijanovič, direktor podjetja BP komunikacije, se ukvarja s projektnim vodenjem in treningom ključnih kadrov, ki delajo na polju marketinga, oglaševanja in prodaje. Na okrogli mizi je potrdil tezo, da nevladne organizacije v Sloveniji podjetja še vedno razumejo predvsem kot vir donacij, redkeje pa kot partnerje, v sodelovanju s katerimi je mogoče lažje in učinkoviteje dosegati poslanstvo organizacije, čeprav se tudi ra razmerja že spreminjajo.

Sklep okrogle mize je bil, da je izredno pomembno čim pogosteje govoriti o temah, povezanih z nasiljem, ter da lahko vsak prispeva k preventivnim ukrepom, tudi vsako podjetje (v obliki usposabljanja za zaposlene, z manjšimi prispevki, storitvami, izmenjavo znanja ali donacijo).

(avtorica fotografij je Mojca Frelih)

IMG_8930

Od leve proti desni si sledijo: Boštjan Prijanovič, direktor podjetja BP komunikacije; Mirela Čanić, vodja blagovne znamke Stilago za Slovenijo;

Mojca Perić, vodja korporativnega komuniciranja v družbi Helios; Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic in Špela Veselič, programska vodja na Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

IMG_8936
Na fotografiji je gospa Maja Plaz, dolgoletna sodelavka in predsednica Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

Komentarji