Znanstveni simpozij: Ženske na predvečer vojne

Znanstveni simpozij Ženske na predvečer vojne je potekal v petek, 19. 9. 2014 v prostorih fundacije Poti miru v Posočju v Kobaridu. Na njem se je zvrstilo šest znanstvenih prispevkov, ki so ponudili zgodovinski vpogled v življenje žensk na Slovenskem tik pred začetkom prve svetovne vojne in v njenem prvem letu.

Simpozij je glavni spremljevalni dogodek razstave 1914 – Položaj žensk na predvečer vojne, ki je od sredine julija na ogled prav tako v prostorih Fundacije Poti miru v Posočju. Gre za prvo razstavo o ženskah v veliki vojni, ki se poglobljeno osredotoča na odstiranje položaja žensk v slovenskem etničnem prostoru, a je le prvi kamenček v mozaiku, saj bodo v vsakem letu stoletnice postavljene nove razstave. Vrhunec bo v letu 2018, ko bo v Narodnem muzeju Slovenije na ogled velika razstava, ki bo zajela vsa štiri leta vojne in njene posledice med ženskim prebivalstvom.

Razstavi, ki so jo ob pomoči Fundacije avtorice postavile s povsem prostovoljnim delom, je bil v septembru dodan še nacionalni projekt Ženske in prva svetovna vojna, ki bo v naslednjih štirih letih omogočal poglobljeno raziskovanje zgodovine žensk v vojnem času. Prispevki na simpoziju so bili tako v večji meri že sad uvodnih raziskav, ki se bodo v naslednjih mesecih še razširile in razvejale.

Po uvodnem nagovoru kobariške županje Darje Hauptman je vodja razstave in projekta dr. Marta Verginella otvorila simpozij z referatom Ženske v vojni in o vojni. Sledili so prispevki:

  • Barbara Šatej: Žensko delovanje na Goriškem na predvečer vojne;
  • Tullia Catalan: Judinje iredentistke iz Trsta in Gorice v času velike vojne;
  • Žiga Koncilija: Ženske v sodnih spisih Deželnega sodišča v Ljubljani;
  • Urška Strle in Petra Testen: Preskrba – ženske, hrana in vojna;
  • Ana Cergol Paradiž in Irena Selišnik: Prva svetovna vojna kot prelom v dojemanju ženske spolne morale (s poudarkom na prvem letu vojne);
  • Peter Mikša: Žensko športno udejstvovanje na Slovenskem v letih pred veliko vojno.

Teme sodelujočih so segale na področja, kot so emancipacija, enakopravnost, trg delovne sile, skrbstveni feminizem, evgenika, nacionalizem, kriminal, strategije preživetja, prostitucija, morala, gospodarska kriza, preskrba, socialna varnost, spominjanje, čustvovanje in mnoga druga.

Razstava bo na ogled v prostorih Fundacije Poti miru v Posočju še do začetka novembra, nato pa bo gostovala po Sloveniji in zamejstvu. Spomladi prihodnje leto bo pripravljena že nova razstava.

Obvestila o razstavi in prihodnjih simpozijih lahko dobite na Facebook strani: https://sl-si.facebook.com/pages/1914-Polo%C5%BEaj-%C5%BEensk-na-predve%C4%8Der-vojne/407210756087894

 

9

Kobariška županja Darja Hauptman, moderatorka simpozija Dr. Petra Testen in vodja razstave in projekta Dr. Marta Verginella

 

11 (1)

Mag. Barbara Šatej o ženskem delovanju na Goriškem

 

12 (1)

Dr. Tullia Catalan o Judinjah iredentistkah iz Trsta in Gorice