Napovednica

 • Čas:
  05. 04. 2024
  od 09:30 do 14:30
  Lokacija:
  Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana

  Izzivi in perspektive uresničevanja Načrtov za enakost spolov

  Komisija za enake možnosti na področju znanosti pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije vljudno vabi na posvet Izzivi in perspektive uresničevanja Načrtov za enakost spolov, ki bo potekal v petek, 5. aprila 2024, v Atriju ZRC SAZU v Ljubljani.

  Dogodek bo razdeljen na dva dela. V dopoldanskem delu bodo predstavljene najnovejše informacije, vezane na razvoj in uresničevanje Načrtov za enakost spolov, na evropski ravni. V popoldanskem delu posveta pa bodo kot iztočnica za moderirane pogovore v manjših skupinah izpostavljeni trije tematski sklopi, ki ste jih izbrale predstavnice in predstavniki institucij:

  (a) raznolikost in vključujoča institucionalna kultura,
  (b) enake možnosti spolov pri zaposlovanju, kariernem napredovanju in plačilu in
  (c) enake možnosti pri vzpostavljanju enake zastopanosti spolov pri odločanju.

AEC v1.0.4