Napovednica

 • Čas:
  21. 03. 2023
  od 16:00 do 18:00
  Lokacija:
  Podiplomska šola ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana

  Spolno vključujoča raba jezika

  Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bo na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo, imel doc. dr. Boris Kern:
  Spolno vključujoča raba jezika.

  Za razvoj področja jezika in spola je bila v slovenskem prostoru pomembna javna razprava leta 1995, v okviru katere so nastale tudi prve smernice za spolno vključujočo rabo jezika Nekaj izhodiščnih prizadevanj za odpravo seksistične rabe jezika I. Ž. Žagarja in M. Milharčič Hladnik (1996). Od takrat je nastalo več smernic, ki so želele spolno asimetrijo v jeziku korigirati zlasti s sočasno rabo oblik za ženski in moški slovnični spol ter spolno nevtralnih možnosti. V zadnjih letih tovrstne smernice vključujejo tudi skupnost nebinarnih transspolnih oseb. Predavanje se bo poleg prikaza dosedanjih prizadevanj na tem področju osredotočilo zlasti na izzive, ki jih prinaša transsvključujoča raba jezika.

  Predavanje bo v torek, 21. marca 2023, ob 16. uri, v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

AEC v1.0.4