Napovednica

 • Čas:
  19. 11. 2020
  od 19:00 do 20:30
  Lokacija:
  Online Event

  Ana Cergol Paradiž: "Evgenika na Slovenskem"

  Na predavanju bo Ana Cergol Paradiž predstavila zgodovino »slovenskega primera« evgenike, vede o metodah za doseganje »dobrega« potomstva, ki je v nekaterih državah motivirala uvedbo prisilnih sterilizacij t. i. »manjvrednih« ljudi. Osvetlila bo diskriminacijske obravnave nekaterih družbenih skupin, hkrati pa tudi opozorila na načine razumevanja narodne in rasne identitete ter delovanja (biopolitičnih) vzvodov oblasti. Osrednja tematika predavanja bo zlasti evgenični diskurz med obema svetovnima vojnama, ko so tovrstne psevdoznanstvene teorije in politike doživljale razcvet.
  Predavanje bo potekalo v slovenskem jeziku. Moderirala ga bo Nesa Vrečer, članica programskega odbora IDŠ. Dogodek bo predvajan preko YouTube kanala: https://www.youtube.com/channel/UCZVSyy9X8BW38bGhyi3CbNQ

AEC v1.0.4