Napovednica

 • Čas:
  31. 03. 2020
  od 18:00 do 23:00
  Lokacija:
  Nočna izložba Pešaki, Metelkova Mesto, Ljubljana

  21. Rdeče zore / (Ne)slišani_e

  Nurlama Vidrih, (Ne)slišani_e, 6.3. - 26.4. 2020
  Nočna izložba Pešaki, Metelkova Mesto, Ljubljana

  Nurlama Vidrih bo v Nočni izložbi Pešak predstavila projekt (Ne)slišani_e, ki se (ne)posredno navezuje in prepleta z njeno avtorsko podobo za letošnji Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore. Obsežen projekt sestavljajo trije deli: razstava, performans in zin. Izhaja iz zgodb petih LGBTIQ+ oseb, ki so se v določenem trenutku v času spoznale in globoko povezale na osebni ravni.

  Povezale so jih podobne izkušnje življenja in čustvovanja; odraščanje v homo, bi-, lezbo-, trans-, inter-, kvir- fobnem svetu, spopadanje z medvrstniškim nasiljem, težave v duševnem zdravju, ki iz tega izvirajo, občutki (ne)pripadanja in brezdomnost. Njihovi pogovori so se vrteli med temami (samo)sprejemanja, (ne)varnosti, varnejših prostorov, razkritja, diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete ter o pomenu medsebojne podpore in solidarnosti znotraj (feministične) LGBTIQ+ skupnosti. Nenazadnje je njihovo srečanje, na katerem so se zaiskrile mnoge umetniške ideje, omogočila prav omenjena skupnost.

  Razstava v Nočni izložbi Pešak bo prvi del celotnega projekta - vizualna upodobitev petih posameznic_kov in njihovih zgodb. Njen sestavni del bodo vizualno uprizorjeni izseki, drobci skupn(ostn)e zgodbe, ki nameravajo opolnomočiti sodelujoče in jih upodobiti tako, kot vidijo sami_e sebe. V tem je tudi bistven poudarek projekta, ki daje glas osebam, odrinjenim na rob družbe. Tudi ta projekt, kot večina drugih feminističnih praks, dokazuje kako pomembno je izpostavljanje različnih osebnih okoliščin v javnosti in kako še vedno krvavo-rdeče potrebujemo vzklikanja feminističnega gesla "osebno je politično".

  Razstava bo na ogled do 26.4.2020
  Več na: http://pesak.org/

  Koprodukcija/soorganizacija: Nočna izložba Pešak in Cirkusarna naokrog

 • Čas:
  31. 03. 2020
  od 19:00 do 20:30
  Lokacija:
  Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65, Ljubljana

  Čitalnice: Rasistični feminizem v imenu pravic žensk

  Knjiga V imenu pravic žensk Sare Farris je v izvirniku izšla leta 2017 (In the Name of Women's Rights: The Rise of Femonationalism, Duke University Press) in se nemudoma uvrstila med referenčna dela sodobnega marksističnega feminizma.
  Farris v izčrpni študiji opozori na nepričakovano in zaskrbljujoče zavezništvo zahodnoevropskih nacionalistov, neoliberalcev in določenih feministk, ki jih enoti ideja, da je treba ženske iz muslimanskih, nezahodnih kultur »rešiti« – v istem zamahu pa njihove moške sorodnike obtožujejo, da so posiljevalci, kriminalci, nekdo, ki nam odžira službe in blaginjo.

  Zakaj se konservativni politični akterji v Evropi zavzemajo za uboge tuje ženske? V čem se položaj moških migrantov razlikuje od migrantk? Z analizo političnih programov in ukrepov v Franciji, Italiji in na Nizozemskem avtorica pokaže, da razlog niso preprosto skupni islamofobni nazori, temveč da izvira iz politične ekonomije skrbstvenega dela, v kateri migrantke zasedajo ključno mesto. Emancipacija migrantk namreč v praksi pomeni: na Zahodu jih zaposlujejo kot skrbnice, negovalke, varuške in čistilke – s tem pa emancipirajo predvsem zahodne ženske (in moške), saj jih razbremenijo levjega deleža reproduktivnih opravil. Ideološka in političnoekonomska formacija, ki jo Farris poimenuje femonacionalizem, je torej v prvi vrsti simptom sodobnega neoliberalnega kapitalizma, ki razkriva protislovja feministične politike danes.

  Knjigo bo predstavila sociologinja in prevajalka Antonija Todić, ki bo delo umestila v okvir feminističnih teorij o družbeni reprodukciji in orisala njegovo relevantnost za slovenski prostor.

AEC v1.0.4