Napovednica

 • 11. 03. 2020
  Lokacija:
  Metelkova Mesto, galerija Alkatraz, Ljubljana

  21. Rdeče zore / Razkrivanje tančice tišine

  Đejmi Hadrović, Razkrivanje tančice tišine, 5.3. - 27.3.2020
  Metelkova Mesto, galerija Alkatraz, Ljubljana

  21. edicijo Mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore bo s samostojno razstavo otvorila mlada umetnica Đejmi Hadrović, ki v svoji umetniški praksi naslavlja feministične teme znotraj specifičnega, post-jugoslovanskega prostora in časa; referira se namreč tudi na (pol)preteklo zgodovino. Umetnica “ima močno pozicijo v sodobni generaciji slovenskih umetnic_kov, njeno delo se neposredno nanaša na kapitalizem, na odnos dela in kapitala ter na patriarhalne strukture družbe.” Skozi medij videa, fotografijo in performans se pronicljivo in konsistentno loteva vprašanj spola, večplastnosti identitete, migracij in diskriminacije na podlagi veroizpovedi ter etničnega porekla, ter z ostrino podaja kompleksno kritiko družbe.
  Tekst v celoti: http://galerijalkatraz.org/?p=16488

  Đejmi Hadrović (1988), rojena v Trbovljah, je umetnica, katere ustvarjanje temelji na časovnem mediju. Leta 2018 je bila nominirana za nagrado OHO - mlada vizualna umetnica. Prejela je nagrado Förderungspreise der Stadt Wien 2018 in je od leta 2017 doktorska študentka na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju. Poudarek Hadrovićinih umetniških del je na poskusu ekstrapolacije pomembnih kulturnih povezav in ideoloških točk na Balkanu in post-socialistični regiji na splošno. Podrobneje skuša opredeliti feminizem, spolnost in spol v post-jugoslovanskem prostoru. Njeno delo temelji na teoretičnem okviru, ki ga uporablja v sodobni umetniški praksi, kot je video, fotografija, performans in instalacija.

  Več o umetnici na http://dejmihadrovic.si/

 • Čas:
  11. 03. 2020
  od 18:00 do 23:00
  Lokacija:
  Nočna izložba Pešaki, Metelkova Mesto, Ljubljana

  21. Rdeče zore / (Ne)slišani_e

  Nurlama Vidrih, (Ne)slišani_e, 6.3. - 26.4. 2020
  Nočna izložba Pešaki, Metelkova Mesto, Ljubljana

  Nurlama Vidrih bo v Nočni izložbi Pešak predstavila projekt (Ne)slišani_e, ki se (ne)posredno navezuje in prepleta z njeno avtorsko podobo za letošnji Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore. Obsežen projekt sestavljajo trije deli: razstava, performans in zin. Izhaja iz zgodb petih LGBTIQ+ oseb, ki so se v določenem trenutku v času spoznale in globoko povezale na osebni ravni.

  Povezale so jih podobne izkušnje življenja in čustvovanja; odraščanje v homo, bi-, lezbo-, trans-, inter-, kvir- fobnem svetu, spopadanje z medvrstniškim nasiljem, težave v duševnem zdravju, ki iz tega izvirajo, občutki (ne)pripadanja in brezdomnost. Njihovi pogovori so se vrteli med temami (samo)sprejemanja, (ne)varnosti, varnejših prostorov, razkritja, diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete ter o pomenu medsebojne podpore in solidarnosti znotraj (feministične) LGBTIQ+ skupnosti. Nenazadnje je njihovo srečanje, na katerem so se zaiskrile mnoge umetniške ideje, omogočila prav omenjena skupnost.

  Razstava v Nočni izložbi Pešak bo prvi del celotnega projekta - vizualna upodobitev petih posameznic_kov in njihovih zgodb. Njen sestavni del bodo vizualno uprizorjeni izseki, drobci skupn(ostn)e zgodbe, ki nameravajo opolnomočiti sodelujoče in jih upodobiti tako, kot vidijo sami_e sebe. V tem je tudi bistven poudarek projekta, ki daje glas osebam, odrinjenim na rob družbe. Tudi ta projekt, kot večina drugih feminističnih praks, dokazuje kako pomembno je izpostavljanje različnih osebnih okoliščin v javnosti in kako še vedno krvavo-rdeče potrebujemo vzklikanja feminističnega gesla "osebno je politično".

  Razstava bo na ogled do 26.4.2020
  Več na: http://pesak.org/

  Koprodukcija/soorganizacija: Nočna izložba Pešak in Cirkusarna naokrog

 • Čas:
  11. 03. 2020
  od 18:00 do 19:30
  Lokacija:
  Prešernova cesta 3, Ljubljana

  Antonija Todić: Feminizem in levica

  Antonija Todić
  Feminizem in levica
  sreda, 11. marec 2020, Prešernova 3, Ljubljana

  Enakost spolov danes velja za eno od temeljnih vrednot zahodnih družb, a kljub zakonom in ukrepom, ki naj bi ženskam zagotavljali enake pravice kot moškim, se ženske še vedno soočajo z neenakostjo na različnih področjih: od plačnih vrzeli do feminizacije revščine, od diskriminacije do nasilja nad ženskami. Obenem si desne vlade po vsem svetu prizadevajo odpraviti tudi tiste pravice, ki so že bile priborjene v preteklosti, pogosto pa pod pretvezo zaščite žensk izvajajo politike, ki imajo škodljive posledice za številne ženske in moške. V zadnjih letih se mnoge leve feministične organizacije in gibanja na te težave odzivajo z odmevnimi akcijami, kakršne so ženske stavke in spletne kampanje, in opozarjajo na strukturno prepletenost kapitalističnega izkoriščanja, spolne podrejenosti, rasnih in etničnih neenakosti in drugih oblik diskriminacije. Na predavanju bomo predstavili nekaj glavnih sodobnih feminističnih zahtev in jih umestili v okvir leve, socialistične politike.

  Antonija Todić je sociologinja kulture in prevajalka. Je ena od urednic radijske oddaje Sektor Ž na Radiu Študent in članica nastajajoče skupine za feminizem v Levici.

 • Čas:
  11. 03. 2020
  od 19:00 do 21:00
  Lokacija:
  Trubarjeva hiša literature Stritarjeva ulica 7, Ljubljana

  Dialektika spola: zagovor feministične revolucije

  O knjigi bodo spregovorile_i: Katja Čičigoj, dr. Tanja Rener in dr. Metka Mencin. Pogovor bo moderirala Klara Otorepec.

  Dialektika spola: zagovor feministične revolucije velja za klasično feministično delo, ki naslavlja tako privilegije, kot tudi materialno osnovo spolnega, rasnega in razrednega zatiranja. Shulamith Firestone – feministična aktivistka, teoretičarka, pisateljica in slikarka – v svojem delu obravnava in sooča različne avtorice in avtorje, vključno s Simone de Beauvoir, Karlom Marxom in Sigmundom Freudom, z ameriškim feminističnim gibanjem, z rasizmom in civilnim gibanjem ter s spolno zaznamovano kulturo in umetnostjo. Njeno delo je »traktat o podrejanju žensk, zgodovini feminističnega gibanja v ZDA in potrebi po feministični revoluciji, ki bi radikalno spremenila vse družbene vezi«. V njem naslavlja razmerja med biološko reprodukcijo in podrejanjem žensk, podrejanjem otrok, ter rasna in razredna razmerja moči. Medtem ko podrejanje žensk po Firestone izhaja iz njihove reproduktivne vloge v družini, pa imajo tehnološke inovacije ob koreniti reorganizaciji družbe potencial, da prelomijo s patriarhalnimi družbenimi razmerji.

  Dogodek organizira Slovensko sociološko društvo. Knjiga je izšla pri založbi: ZALOŽBA /*CF

 • Čas:
  11. 03. 2020
  od 19:00 do 22:00
  Lokacija:
  Knjigarna Filozofske fakultete Univerze v Ljubljan Aškerčeva c. 2, 1000 Ljubljana

  Besedna postaja: Pravice ženske in spregledane umetnice - PRESTAVLJENO

  PRESTSTAVLJENO - nov datum bo znan naknadno
  Dogodek je namenjen skupni predstavitvi dveh publikacij, ene s področja zgodovine in filozofije razsvetljenstva Olympe de Gouges, Pravice ženske: deklaracija o pravicah ženske in državljanke (ur. Eva D. Bahovec. Ljubljana: DKR in Mesto žensk, 2019) ter druge s področja umetnosti Lidija Tavčar, Stephanie Glax de Stadler : (1876-1952) : slikarka in grafična oblikovalka (Celjska Mohorjeva družba, 2019). Sledila bo razprava o položaju žensk v današnjem času.

  V pogovoru bodo sodelovale prof. dr. Eva D. Bahovec, dr. Tanja Mastnak, Sindi Časar in mag. Polona Mesec.

  V sodelovanju s Celjska Mohorjeva Družba, Društvom za kulturološke raziskave in Mesto žensk ter v počastitev 8. marca, mednarodnega dneva žena.

  Modra soba / 5. nadstropje na Filozofska fakulteta UL

  Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 • 12. 03. 2020
  Lokacija:
  Metelkova Mesto, galerija Alkatraz, Ljubljana

  21. Rdeče zore / Razkrivanje tančice tišine

  Đejmi Hadrović, Razkrivanje tančice tišine, 5.3. - 27.3.2020
  Metelkova Mesto, galerija Alkatraz, Ljubljana

  21. edicijo Mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore bo s samostojno razstavo otvorila mlada umetnica Đejmi Hadrović, ki v svoji umetniški praksi naslavlja feministične teme znotraj specifičnega, post-jugoslovanskega prostora in časa; referira se namreč tudi na (pol)preteklo zgodovino. Umetnica “ima močno pozicijo v sodobni generaciji slovenskih umetnic_kov, njeno delo se neposredno nanaša na kapitalizem, na odnos dela in kapitala ter na patriarhalne strukture družbe.” Skozi medij videa, fotografijo in performans se pronicljivo in konsistentno loteva vprašanj spola, večplastnosti identitete, migracij in diskriminacije na podlagi veroizpovedi ter etničnega porekla, ter z ostrino podaja kompleksno kritiko družbe.
  Tekst v celoti: http://galerijalkatraz.org/?p=16488

  Đejmi Hadrović (1988), rojena v Trbovljah, je umetnica, katere ustvarjanje temelji na časovnem mediju. Leta 2018 je bila nominirana za nagrado OHO - mlada vizualna umetnica. Prejela je nagrado Förderungspreise der Stadt Wien 2018 in je od leta 2017 doktorska študentka na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju. Poudarek Hadrovićinih umetniških del je na poskusu ekstrapolacije pomembnih kulturnih povezav in ideoloških točk na Balkanu in post-socialistični regiji na splošno. Podrobneje skuša opredeliti feminizem, spolnost in spol v post-jugoslovanskem prostoru. Njeno delo temelji na teoretičnem okviru, ki ga uporablja v sodobni umetniški praksi, kot je video, fotografija, performans in instalacija.

  Več o umetnici na http://dejmihadrovic.si/

AEC v1.0.4