Napovednica

 • Čas:
  22. 01. 2020
  od 17:00 do 19:00
  Lokacija:
  Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva ulica 7, Ljubljana

  Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji

  Nasilje nad otroki je aktualna družbena tema, ki je zadnja desetletja vedno bolj v ospredju zanimanja javnosti, strokovnjakinj_ov, raziskovalk_cev, medijev in politike. Različne oblike nasilja oziroma zanemarjanja otrok lahko strokovne_i delavke_ci odkrijejo v različnih kontekstih, v katerih prihajajo v stik z otroki – od šolskih, socialno varstvenih, zdravstvenih do policijskih in drugih. Zato je zelo pomembno, da so odrasli, ki poklicno prihajajo v stik z otroki, ustrezno usposobljeni za sodelovanje z otrokom in družino, ki ima izkušnjo nasilja. Otroci namreč pogosto o nasilju in zanemarjanju, ki se jim dogaja, nočejo ali ne znajo spregovoriti, odrasli pa so jih dolžni zaščititi, pri tem pa morajo upoštevati tako otrokove potrebe kot predpisane postopke, to pa se lahko v praksi zaščite otrok lahko pokaže kot zelo zahtevno. Monografija obravnava te kompleksnosti interdisciplinarno s poudarkom na medsektorskem sodelovanju.
  Avtorice monografije so strokovnjakinje s področja socialnega dela, prava, sociologije, pedagogike in kriminalistike.

  O knjigi bodo spregovorile dr. Vesna Leskošek, dr. Katja Filipčič in dr. Nina Mešl. Pogovor bo vodila dr. Veronika Tašner.

 • Čas:
  22. 01. 2020
  od 18:00 do 19:00
  Lokacija:
  Mladinska knjiga Slovenska cesta 29, Ljubljana

  Knjiga in spol

  V seriji pogovorov Knjiga in spol bomo različne oblike družbene podrejenosti tematizirali preko različnih leposlovnih del.
  Vprašanja iščejo in zastavljajo člani programskega odbora Inštituta 8. marec.

  Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 • Čas:
  22. 01. 2020
  od 19:00 do 20:30
  Lokacija:
  Kavarna Športnega društva Tabor (Tabor 13, Ljubljana)

  Besednjak za novo dobo: Skrb kot praksa odpora

  Društvo EnaBanda vas vabi na cikel pogovorov o Besednjaku za novo dobo. Na njih bomo pod vprašaj postavljali meje gospodarske rasti znotraj razumevanja sodobnih izzivov, s katerimi se soočata družba in okolje, spodbujali bomo razmišljanje o platformi odrasti ter skupnostno raziskovali alternativne politike in prakse.

  Dogodki bodo potekali vsako drugo sredo ob 19. uri v kavarni Športnega društva Tabor (Tabor 13, Ljubljana). Prvi bo na vrsti v sredo, 8. januarja 2020.

  Z nami bodo gostje, intelektualke in aktivistke, ki premišljajo in eksperimentirajo z novimi koncepti ter zagovarjajo drugačno in pravičnejšo družbo:
  Maša Hawlina: Prerastimo lastništvo? (8.1.2020)
  Asja Hrvatin: Skrb kot praksa odpora (22.1.2020)
  Nicoleta Nour: Skupnostno reševanje podnebne krize (5.2.2020)
  Sara Pistotnik: Država blaginje na razcepu in politike zdravja (19.2.2020)
  Nela Kičić: Kako misliti emancipatorno politiko danes? (4.3.2020)
  Pogovore bo moderirala Ajda Pistotnik, EnaBanda / Ekonomija dolga.

  Tako bomo na srečanjih razpravljali o različnih aktualno družbenih dilemah, ki se navezujejo na vprašanja stanovanjske politike, skrbi kot orodja boja proti zatiranju, podnebne pravičnosti, dostopnosti zdravstvenega sistema in možnosti emancipatornih politik danes.

  S ciklom pogovorov želimo izzivati aktualne premisleke o družbeno političnih vprašanjih, osvetljevati ideje in prakse odrasti, ki si jih zamišljamo in ki so potrebne za radikalno preobrazbo družbe, ki lahko preživi edino znotraj planetarnih omejitev. Dogodki nas bodo spodbudili h globljemu razmisleku o potencialu idej odrasti s poudarki na političnih, družbenih in okoljskih bojih. Obravnavane tematske polemike bodo ponujale razmisleke že obstoječih , konkretnih, navdihujočih in alternativnih praks. Prav o teh želimo spregovoriti javno ter skupnostno premišljevati o zmožnosti nove političnosti. Skozi cikel pogovorov bomo tako skupaj z gosti ustvarjali besednjak za novo dobo, ki premišlja nove koncepte in spodbuja k akciji.

AEC v1.0.4