Napovednica

 • Čas:
  od 21. 09. 2017
  do 14. 01. 2018
  Lokacija:
  Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana

  Kolumbova hči Alma M. Karlin

  »Saj nočem iti, toda moram. Nekaj v meni me priganja in ne bom našla miru, če ne bom sledila temu vzgibu.«
  Alma M. Karlin

  Cankarjev dom v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje pripravlja veliko pregledno kulturnozgodovinsko in antropološko razstavo, posvečeno svetovni popotnici, pisateljici, ljubiteljski raziskovalki, poliglotki in teozofinji Almi M. Karlin. Razstavo pripravljamo ob 90-letnici njene vrnitve s poti okrog sveta. Almino potovanje, življenje in delo bodo prvič predstavljeni tako kompleksno, celovito in inovativno.

  Alma M. Karlin (1889–1950, Celje) je v letih 1919–27 sama prepotovala svet. Na pot se je odpravila v ponedeljek, 24. novembra 1919, s seboj je vzela kovček, slovar v desetih jezikih, ki ga je napisala sama, in nepogrešljiv, danes legendaren pisalni stroj – eriko.

  V središče razstave bo postavljena Almina pot okrog sveta ter kronološko predstavljena življenje in delo. Na ogled bodo predmeti iz njene osebne in drugih zbirk, nekateri doslej niso bili predstavljeni širši javnosti: med njimi bo tudi skrivnostni kipec Li Tieguaija, ki mu je pripisovala nadnaravne moči, japonski lesorezi, slovar desetih jezikov, izjemno bogata zbirka razglednic, fotografije, osebni predmeti in pohištvo. Na ogled bo izjemen in redek portret Alme M. Karlin, ki ga je ustvaril Božidar Jakac, ko sta se spoznala v partizanih.
  Gradivo oziroma Almino zapuščino, ki jo bomo predstavili, poleg Pokrajinskega muzeja Celje hranijo tudi nekatere druge institucije in zasebni lastniki. Razstavo bodo obogatile video projekcije izjemno zanimivih in dragocenih pričevanj ljudi, ki so Almo tudi osebno poznali.

  Novinar New York Timesa je leta 1933, ob izidu Almine popotne trilogije, zapisal, da »je kot prva ženska svet tako prepotovala«. V resnici ga tako – potovala je sama, neprekinjeno osem let in se po poti preživljala z lastnim delom – pred Almo tudi ni prepotoval nihče. Z razstavo jo bomo končno oziroma ponovno umestili na »svetovni zemljevid« največjih popotnikov vseh časov.

  Avtorica razstave in postavitve: Barbara Trnovec
  Oblikovanje: Takkolektiv
  Koprodukcija: Cankarjev dom, Pokrajinski muzej Celje

  Razstavo bodo dopolnili tudi bogat spremljevalni program, delavnice za otroke in mladostnike.
  Več na https://www.facebook.com/events/1912691175637418/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22messaging%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22attachment%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%7D%7D]%22%7D

 • Čas:
  02. 10. 2017
  od 10:00 do 13:00
  Lokacija:
  Inštitut za Kriminologijo, Poljanski nasip 2, Seminar št. 5 (spodnji prostori Pravne fakultete)

  Okrogla miza o prostituciji v Sloveniji

  Že nekaj časa poteka živahna razprava o tem, kako se danes v Sloveniji bolje spopadati z
  izzivi prostitucije. Obstajajo pomembne razlike o tem, kako razumeti prostitucijo, pri nas in v
  tujini obstaja bistveno več raziskav o tem pojavu kot pred časom, po svetu in v EU obstajajo
  različni koncepti, kako jo družbeno obravnavati in zakonsko urediti. Na vsebino razprav v
  dobršni meri vplivajo mešani in pogosto si nasprotujoči ideološki, družbeni, moralni,
  javnozdravstveni in varnostni premisleki ter vidik človekovih pravic in svoboščin.
  Namen te okrogle mize je, da se predstavijo in soočijo različni pogledi, da se ugotovijo točke
  strinjanja in razhajanja in da poskusimo opredeliti, o čem moramo doseči odločitev
  demokratične večine in za katere spremembe zakonodaje in prakse bi se morali zavzeti, da bi
  se položaj oseb, ki se prostituirajo, izboljšal.
  Pogovor za okroglo mizo bo vodil dr. Dragan Petrovec, Inštitut za kriminologijo.
  Sodelavale/i bodo:
  Violeta Neubauer, predsednica ŽLS,
  Dr. Iztok Šori, Mirovni inštitut,
  Mag. Emanuela Fabijan, Mirovni inštitut,
  Mag. Polona Kovač, Društvo Ključ,
  Jože Levašič, specializirani tožilec,
  Tonja Jerele, Delovna skupina za feminizem v študentskem društvu Iskra,
  Damjan Roškarič, višji kriminalistični inšpektor, predstavnik policije,
  Metka Naglič, Amnesty International Slovenije
  Sonja Lokar, članica sveta ŽLS, ki bo povzela možne zaključke in priporočila iz razprave.
  Okrogla miza bo v ponedeljek 2. oktobra 2017, od 10.00 do 13.00, na Inštitutu za
  Kriminologijo, Poljanski nasip 2, Seminar št. 5 (spodnji prostori Pravne fakultete).

 • Čas:
  02. 10. 2017
  od 18:00 do 19:30
  Lokacija:
  Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana

  Očetje in sinovi – dr. Matjaž Lunaček

  Josip Jurčič sodi med pisatelje, ki so zelo zgodaj začeli literarno pot. Zato toliko bolj preseneča, da je bil sposoben zelo kompleksnega razumevanja medčloveških odnosov, ki jih je predstavil skozi zapletene zgodbe. Eno od njegovih stalnih zanimanj so bili odnosi med očeti (ter očetovskimi figurami) in sinovi.


  Različic teh odnosov je pri njem veliko in pregledu teh bo namenjeno predavanje.

AEC v1.0.4