Projekt “Knjiga in spol”

Branje spodbuja razmišljanje, razpravo, pogovor in komunikacijo ter krepi empatijo in razumevanje med ljudmi iz različnih okolij. Ob branju knjig se vživimo v preizkušnje in stiske likov, poistovetimo se z njimi ter začutimo vse izzive in ovire, s katerimi se soočajo. Izpostavljanje različnim zgodbam nam pomaga premagati lastne predsodke in stereotipe ter nas spodbuja h kritičnemu razmišljanju. Branje prispeva k družbi, ki s tem raste in se razvija.

Vloga spola v literaturi je kompleksna in obsega široko paleto tem, pristopov in raziskav. Številne avtorice_ji in bralke_ci uporabljajo literaturo kot sredstvo za raziskovanje lastne spolne identitete, spolne usmerjenosti in spolnega izražanja. Poleg tega se literatura pogosto uporablja za raziskovanje spolnih vlog in stereotipov. Feminizem tudi na tem področju poudarja pomen obravnave vprašanj enakosti spolov ter družbenih norm in problemov, osvetljuje izkušnje žensk in njihov boj za enakost, pa tudi preizprašuje, kako so ženske predstavljene v literaturi, kako se literarna dela oblikujejo glede na spol in kako literatura vpliva na oblikovanje spolnih identitet. Ženske in spolne manjšine so bile vedno, tudi v književnosti, marginalizirane in spregledane. Imele so omejene možnosti za prosto izražanje skozi pisanje, njihova dela pa so bila pogosto zanemarjena ali objavljena pod moškimi psevdonimi. Kljub temu so pomembno prispevale k razvoju svetovne književnosti in še vedno imajo ključno vlogo v literarnem svetu. V zadnjih desetletjih se je njihov prispevek v književnosti okrepil, pri čemer avtorice prejemajo številne nagrade in priznanja, njihova dela pa v literaturo vnašajo edinstvene perspektive in glasove, kar prispeva k raznolikosti in bogastvu družbe na sploh.

V sklopu projekta »Knjiga in spol«, ki smo ga oblikovale_i skupaj s KUD Mreža/Rdeče zore in Info ŠKUC, smo se posvetile_i avtoricam in prevajalkam feministične znanstvene in strokovne literature. Na osrednjem dogodku, ki se je odvil 8. junija 2023 v Atriju galerije Škuc, smo gostile_i dr. Ano Cergol Paradiž, Katjo Čičigoj in dr. Ano Makuc. Na pogovoru, ki ga je povezovala Tea Hvala, so nas zanimali njihovi vzgibi za tovrstno delo ter težave in radosti, s katerimi so se srečevale pri pisanju ali prevajanju feminističnih študij. Razpravljale_i smo tudi o tem, kako, če sploh, se soočamo s spolno neenakostjo v svojem poklicu. Vse tri gostje so na dogodku tudi predstavile svoja najnovejša dela: dr. Ana Cergol Paradiž je spregovorila o znanstveni monografiji Bela kuga: ilegalni abortusi in zmanjševanje rodnosti na Slovenskem v obdobju med obema vojnama (2022), Katja Čičigoj je govorila o prevajanju Dialektike spola – zagovora feministične revolucije (2019) ameriške avtorice Shulamith Firestone, dr. Ana Makuc pa o prevajanju dela Feminizem je za vsakogar: strastna politika (2022) ameriške avtorice bell hooks.

Vabljene_i k ogledu utrinkov, ujetih v okviru projekta »Knjiga in spol« (Foto: Nina Pernat).

Z leve proti desni dr. Ana Makuc, Tea Hvala, dr. Ana Cergol Paradiž in Katja Čičigoj

Z leve proti desni dr. Ana Makuc, Tea Hvala, dr. Ana Cergol Paradiž in Katja Čičigoj

 

Poleg pogovora je na ta dan v Atriju galerije ŠKUC potekala tudi Knjižnica pod krošnjami, v kateri je bila za prebiranje na voljo izbrana feministična znanstvena in strokovna literatura.

Z vami želimo podeliti nekaj knjižnih idej za vaše prihodnje branje.

Ana Cergol Paradiž, Bela kuga: ilegalni abortusi in zmanjševanje rodnosti na Slovenskem v
obdobju med obema vojnama, Založba Univerze, Ljubljana, 2022.

Rosi Braidotti, Feminizem/mi za začetnice/ke, Založba /*cf, Ljubljana, 2000.

Shulamith Firestone, Dialektika spola: zagovor feministične revolucije, Založba /*cf, Ljubljana, 2019.

bell hooks, Feminizem je za vsakogar: strastna politika, Sophia, Ljubljana, 2022.

bell hooks, Naša pozicija: razred je pomemben, Sophia, Ljubljana, 2019.

Vlasta Jalušič, Kako smo hodile v feministično gimnazijo, Založba /*cf, Ljubljana, 2002.

Suzana Tratnik, Konec strpnosti: zbrani spisi, ŠKUC, Ljubljana, 2013.

Suzana Tratnik, Lezbični aktivizem po korakih, Založba /*cf, Ljubljana, 2013.

Virginia Woolf, Lastna soba, Založba /*cf, Ljubljana, 1998.

 

Več idej za branje lahko najdete pod zavihkom »Knjižnica«.

 

Zahvala vsem obiskovalkam_cem ter Mestni občini Ljubljana – Oddelku za kulturo za finančno podporo projektu.

MOL_SLO_COLOR

Komentarji