Napovednica

 • 27. 08. 2017
  Lokacija:
  Inštitut za mladinsko politiko, Ajdoviščina

  Natečaj: Kažipot do enakosti spolov

  Dojemanje družbene vloge posameznika predvsem ali celo izključno glede na njegov spol je težava, ki jo (pre)pogosto zaznavamo kot samoumevno dejstvo. Z leti so posamezniku privzgojene določene vedenjske norme, vezane na spol, ki predstavljajo odziv na pričakovanja okolice. Da bi »ugajali« okolici in izpolnili pričakovanja staršev, prijateljev in splošne javnosti, so mladi posamezniki pripravljeni na kompromisne odločitve, ki pogosto zanikajo posameznikove želje in poslanstvo.
  Zaradi neenakosti je tako ženskam kot moškim omejen dostop do določenih človekovih in družbenih možnosti ter dejavnosti, najpogosteje pa je posamezniku tudi onemogočeno polno uresničevanje svojih načrtov, razvoja potencialov in opravljanja obveznosti (tako v zasebni kot tudi javni sferi).
  Enakost spolov nikakor ne pomeni zanikanje razlik med spoloma, pač pa pomeni, da imata oba, tako moški kot ženska, enako moč in da sta tako moški kot ženska upravičena enako delovati na vseh področjih javnega in zasebnega življenja.
  Kljub pomembnim korakom v smeri enakopravne delitve vlog in dela, pa se v vsakdanjem življenju še vedno (pre)pogosto srečujemo s stereotipi. Zaradi slednjih se od žensk pogosto pričakuje, da je skrb za otroka v njeni izključni domeni, od moškega pa, da skrbi za vzdrževanje družinskih članov. Pričakovanja družbe tako pogosto vplivajo na odločitve posameznika, ki se po eni strani odpovedujejo svoji karierni poti, po drugi pa so lahko prikrajšani za bogastvo, ki ga lahko prinaša nega in varstvo otroka.
  Sporoči nam svoje mnenje s pomočjo fotografije, risbe, stripa ali literarnega dela. Pusti domišljiji prosto pot in se poteguj za privlačno nagrado! Izdelke sprejemamo do 27. avgusta 2017 na naslovu info@institut-imp.si ali na Inštitut za mladinsko politiko, Cesta IV. Prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina. Več informacij na: www.mladi-in-obcina.si!
  Čakajo te mikavne nagrade in razstava tvojega izdeleka v izbranih mladinskih centrih v Sloveniji!
  Prijavni obrazec na: http://www.mladi-in-obcina.si/aktualni-projekti-2/

AEC v1.0.4