Napovednica

 • 27. 08. 2017
  Lokacija:
  Inštitut za mladinsko politiko, Ajdoviščina

  Natečaj: Kažipot do enakosti spolov

  Dojemanje družbene vloge posameznika predvsem ali celo izključno glede na njegov spol je težava, ki jo (pre)pogosto zaznavamo kot samoumevno dejstvo. Z leti so posamezniku privzgojene določene vedenjske norme, vezane na spol, ki predstavljajo odziv na pričakovanja okolice. Da bi »ugajali« okolici in izpolnili pričakovanja staršev, prijateljev in splošne javnosti, so mladi posamezniki pripravljeni na kompromisne odločitve, ki pogosto zanikajo posameznikove želje in poslanstvo.
  Zaradi neenakosti je tako ženskam kot moškim omejen dostop do določenih človekovih in družbenih možnosti ter dejavnosti, najpogosteje pa je posamezniku tudi onemogočeno polno uresničevanje svojih načrtov, razvoja potencialov in opravljanja obveznosti (tako v zasebni kot tudi javni sferi).
  Enakost spolov nikakor ne pomeni zanikanje razlik med spoloma, pač pa pomeni, da imata oba, tako moški kot ženska, enako moč in da sta tako moški kot ženska upravičena enako delovati na vseh področjih javnega in zasebnega življenja.
  Kljub pomembnim korakom v smeri enakopravne delitve vlog in dela, pa se v vsakdanjem življenju še vedno (pre)pogosto srečujemo s stereotipi. Zaradi slednjih se od žensk pogosto pričakuje, da je skrb za otroka v njeni izključni domeni, od moškega pa, da skrbi za vzdrževanje družinskih članov. Pričakovanja družbe tako pogosto vplivajo na odločitve posameznika, ki se po eni strani odpovedujejo svoji karierni poti, po drugi pa so lahko prikrajšani za bogastvo, ki ga lahko prinaša nega in varstvo otroka.
  Sporoči nam svoje mnenje s pomočjo fotografije, risbe, stripa ali literarnega dela. Pusti domišljiji prosto pot in se poteguj za privlačno nagrado! Izdelke sprejemamo do 27. avgusta 2017 na naslovu info@institut-imp.si ali na Inštitut za mladinsko politiko, Cesta IV. Prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina. Več informacij na: www.mladi-in-obcina.si!
  Čakajo te mikavne nagrade in razstava tvojega izdeleka v izbranih mladinskih centrih v Sloveniji!
  Prijavni obrazec na: http://www.mladi-in-obcina.si/aktualni-projekti-2/

 • 15. 09. 2017
  Lokacija:
  Društvo za nenasilno komunikacijo, tjasa.dnk@gmail.com

  Natečaj za najboljši mem v okviru vseevropske kampanje KORAK NAPREJ/STEP UP

  WAVE, Evropska mreža proti nasilju nad ženskami, v letu 2016 in 2017 vodi kampanjo Step up!/Korak naprej!. Nosilec kampanje v Sloveniji je Društvo za nenasilno komunikacijo. Opozarjamo na pravice žensk, ki so preživele nasilje, in pravice njihovih otrok do ustrezne strokovne pomoči ter zaščite.
  V ta namen razpisujemo natečaj za najboljši mem na temo krepitve moči žensk ter pomoči ženskam in otrokom z izkušnjo nasilja. Sodelujejo lahko mladi od 18. do 28. leta, rok za oddajo pa je 12. avgust 2017.

  Zakaj bi sodeloval/a?
  ker dobiš priložnost, da tvoj mem zaokroži po slovenskem in evropskem spletu in se tvoja ideja širi med ljudi;
  ker lahko tvoj mem postane del naslednjih kampanj in akcij osveščanja na področju nasilja nad ženskami in nasilja v družini;
  ker se lahko poteguješ za privlačne nagrade;
  ker lahko z memom narediš korak naprej proti življenju brez nasilja.
  Več na: http://www.drustvo-dnk.si/images/stories/novice/2017-05-navodila_za_meme_natecaj.pdf

 • 15. 10. 2017
  Lokacija:
  SC PEN, Ženski odbor Mira, Tomšičeva 12, Ljubljana

  Razpis za nagrado Mira 2017

  Mira, Ženski odbor Slovenskega centra PEN (v nadaljevanju Mira) nadaljuje
  podeljevanje leta 2013 ustanovljene Literarne nagrade MIRA. Hkrati poziva
  k prijavi novih predlogov za nagrado MIRA v letu 2017. Predlagane
  kandidatke naj odlikujejo izjemni dosežki na področju literarne
  ustvarjalnosti in celostna osebnostna drža – skladno s prizadevanji in
  Listino Mire ter Temeljno listino PEN.

  Nagrada MIRA stremi k boljši prepoznavnosti slovenskih ustvarjalk tako v
  javnosti kot znotraj stroke, okrepitvi njihovega položaja na polju literature
  in kulture ter pravičnejšemu ocenjevanju in širši pojavnosti njihovih
  dosežkov tako v literarnem kanonu kot v vseh sferah življenja, od šole do
  bralne javnosti.
  Predloge zbiramo do vključno 15. oktobra 2017. V spornih primerih odloča datum na
  poštnem žigu.

  Komisija vabi predlagatelje iz preteklih let, da vloge za nagrade vložijo ponovno, saj
  bo komisija upoštevala samo letos oddane vloge.

  Predlog mora biti poslan priporočeno po pošti na naslov ustanovitelja nagrade: SC PEN,
  Ženski odbor Mira, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija z vidnim pripisom Ne
  odpiraj – Nagrada MIRA 2017.

  Zadaj na ovojnici mora biti z berljivo pisavo označen predlagatelj in njegov naslov.

  Vse prispele predloge bo na prvem sestanku odprla in pregledala žirija za podelitev
  nagrade MIRA v letu 2017.
  Več na: http://www.mira.si/razpis-za-nagrado-mira-2017/

AEC v1.0.4