Zadnje objave

 • casopisi
  Medijske reprezentacije nasilja nad ženskami: črna kronika in njene omejitve

  V pričujočem članku bom predstavila rezultate raziskave, ki sem jo opravila v okviru diplomskega dela z naslovom Medijske reprezentacije nasilja nad ženskami (analiza člankov v rubriki črna kronika). V nalogi sem raziskovala povezavo med časopisno črno kroniko ter reprezentacijo nasilja nad ženskami ter analizirala kako črna kronika vpliva na dojemanje nasilja nad ženskami v družbi. […]

 • Openn-logo
  Ženske v lokalni politiki: zakonodaja kot mehanizem uvajanja in ohranjanja enakosti (od primerjave Norveške in Slovenije do nekaterih dobrih praks in priporočil)

  Kljub nekaterim pomembnim zakonskim spremembam je slovenska zakonodaja, ki bi naj spodbujala enako prisotnost žensk in moških v politiki, še vedno pomanjkljiva, zlasti če pogledamo lokalni nivo. Število oz. deleži žensk na županskih mestih ter med svetnicami jasno kažejo, da je  slovenska zakonodaja na tem področju še potrebna dodelave ter da so nekatere spremembe nujne, […]

 • Love and Rockets, Fantagraphics
  Punc se ne tepe

  V študentskih letih sem v enem do klubov na Metelkovi občasno delala kot izvedbenica, kar pomeni, da sem bila odgovorna za pravočasno odprtje in zaprtje kluba, stik med gostujočimi organizatorji in klubsko ekipo, izpeljavo programa, stanje v blagajni, izplačilo tistim, ki so delali, in – ko ni bilo varnostnika – tudi za varnost. S sodelavci_kami […]

 • Clara Zetkin in Rosa Luxemburg_manjša
  Spol, šola in socializacija spolnih vlog v gimnazijskih učbenikih za zgodovino

  Analiza podobe ženske in njene (pod)reprezentiranosti v gimnazijskih učbenikih za zgodovino Uvod Pričujoča raziskava je nastala v kontekstu diplomske naloge z naslovom Spol, šola in socializacija spolnih vlog v gimnazijskih učbenikih za zgodovino.[1] Spol je družbeni konstrukt; nastaja in oblikuje se tekom procesa socializacije, ko posameznik in posameznica preko učenja družbenih (spolnih) vlog ponotranjata pravila […]

 • Plakat_Pension gap
  Nekaj misli o Beli knjigi o pokojninah in enakosti spolov

  13. aprila 2016 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v Beli knjigi o pokojninah predstavilo predlog nove pokojninske reforme, ki je načrtovana za leto 2020, do takrat pa naj bi potekala javna razprava o predlaganih rešitvah. Snovalci Bele knjige pokojnino definirajo kot ”… odraz zavarovančevega dela in plačila prispevkov, kar naj […]